26.04.18

Det spirer i menigheten

Kom og hør fortellingen om det lille frøet som ble til et stort tre!  

Johanneskirken

Nykirken / Barnas Katedral

Domkirken

Bergen Domkirke

BISPEVISITAS I BERGEN DOMKIRKE MENIGHET 18. - 28. JANUAR

Velkommen til Bergen domkirke menighet - "et hjem med mange rom" i Bergen sentrum. I kirkene våre, og på de mange stedene hvor vi møtes, finnes rom for tro, fellesskap og kultur. Nettsidene forteller mer om disse møtestedene.

I Bergen domkirke menighet vil du møte en åpen og tjenende folkekirke som deler Bjørgvin bispedømme sin visjon: Sammen vil vi ære den treenige Gud ved å forkynne Kristus, bygge menigheten og fremme rettferdighet.

Vis alle ↓Vis færre ↑