Åpne barnehager

Åpne barnehager er et pedagogisk tilrettelagt tilbud ledet av førskolelærer. Åpne barnehager er et gratis tilbud til barn mellom 0 og 6 år, som kommer til barnehagen sammen med foreldre/foresatte og evt.søsken.

I Åpen barnehage kan du få informasjon, råd og veiledning om barns utvikling og oppvekst. Du og ditt barn vil kunne få oppleve følgende:

  • pedagogisk tilrettelagt aktivitet
  • lek, sangstund og måltider
  • sosialt treffsted for voksne og barn i hjemmeværende permisjonstid

Menigheten har to åpne barnehager - Nykirken åpen barnehage og Mariakirken åpen barnehage. De to barnehagene følger i hovedsak skoleruten, selv om vi holder åpent i høst- og vinterferien.

I kalenderen på framsiden (velg "Åpne barnehager" ser du åpningstidene. Mer info under hver enkelt barnehage i margen til høyre. Velkommen!

Velkommen til Åpen barnehage!