Barnegospel

Nykirken Barnegospel er et kor for 1.-4. klassinger.
Vi øver i Nykirken hver tirsdag i Nykirken kl 14.30-15.45, altså i SFO-tiden til Nordnes skole

Vi har to grupper som går hver sin  tirsdag: 1-2 klasse og 3-4 klasse

Størst av alt, barn i ring

(Ill. til venstre: Elisabeth Moseng)

Vi synger gode og enkle kristne sanger i populærmusikalsk stil.
Terskelen er lav for å være med, så alle er hjertelig velkommen!

Korøvelsene ser omtrent slik ut:
Vi synger en stund, så har vi noen "sentrums-minutter" med en mini-andakt/leser et stykke fra en bok før vi synger litt til slutt. Innimellom prater vi gjerne litt og tar en lek og har det kjekt sammen.

Koret opptrer noen ganger i løp av semesteret enten på gudstjeneste, konsert, gamlehjem e.l.
Nedenfor ser du bilde fra sommeravslutning med grillfest utenfor Nykirken i 2012