Søndagsskolen

I Domkirken har vi søndagsskole de søndagene det er barnedåp i kirken. Barn og voksne er sammen i begynnelsen av gudstjenesten. Når dåpen er ferdig, kommer lederne opp midtgangen med plakat «Vi går til søndagsskolen» og barna kan bli med til Skrudhuset. Skrudhuset er et fint, lite kirkerom vi kommer til når vi går ut døren foran i kirken.

 


Siden de fleste barn er litt ukjente med søndagsskolen, er det fint å ha med en voksen, et eldre søsken, en fetter eller en kusine.

I søndagsskolen synger vi først noen sanger og samler inn penger til solidaritetsprosjektet vårt. (Det er ikke noe krav at du skal ha med penger på søndagsskolen). Deretter deler vi oss i to grupper; en gruppe for skolebarn og en for dem som ikke har begynt på skolen. I disse gruppene forteller vi en fortelling fra Bibelen. Deretter er det god tid til å lek, tegning, formingsoppgaver og spill frem
til gudstjenesten er ferdig.

Noen foreldre liker å hente barna inn i kirken når det er nattverd.

Hjertelig velkommen til Søndagsskolen!