Søndagsskolens innsamlingsprosjekt

I søndagsskolen har vi ett prosjekt vi samler inn penger til.

SYKEHUSET I OKALDHUNGA I NEPAL

Sykehuset er det eneste i sitt slag i et stort fjellområde. Rundt 180 000 mennesker ha sykehuset som sitt eneste behandlingstilbud. Normisjons fadderordning muliggjør gratis behandling til alle barn under 12 kilo. Antall barn som kommer til sykehuset har dermed økt veldig. Også antall jentebarn blant pasientene har økt i et samfunn hvor gutter blir prioritert i
de fleste familier. Fadderordningen gjør det også mulig å drive et ernæringssenter for barn og mødre og et venterom for mødre som skal føde. Sykehuset i Okaldhunga er dermed blitt et sykehus for de aller fattigste.
Normisjons utsendinger ved sykehuset er Kristin og Erik Bøhler.

Barn som har med penger på søndagsskolen får legge dem i en bøsse på alteret.

Vi takker for alle bidrag, men presiserer at det ikke er noe krav å ta med penger til søndagsskolen.