St. Jakob - Ung katedral

St. Jakob kirke har opplevd store endringer de siste årende.
I en av landets første arbeidskirker har ungdommen og en nyrekruttert stab overtatt styringen.

St. Jakob kirke er ungdommens katedral. Med St. Jakobprosjektet som ble satt i gang for 2 år siden jobber menigheten med å lage en diakonal kulturkirke for unge mellom 15-30 år. Til St. Jakob, som i dag har både lydstudio, datarom, konsertsal og kirkerom, kan ungdommer komme når de vil. Gjennom en uke er mellom 2-300 ungdommer innom kirken for å henge og prate, øve med bandet sitt, spille inn musikk, delta på lederkurs, lage film, synge i kor, høre konsert eller foredrag, delta på gudstjeneste osv. Arbeidet drives av to ungdomsprester, to studentprester og flere lønnede og ulønnede medarbeidere. For mer informasjon, sjekk vår egen hjemmeside stjakob.no, eller ta kontakt med leder og prest Anne Line T. Kroken.

 

Et av konseptene i St. Jakob er tabutorsdag som arrangeres en kveld i måneden:

"Tabutorsdag er et enkelt konsept: Hver måned inviteres en ny gjest til å samtale om et gitt samfunnstabu sammen med kurator og BT-skribent Håvard Nyhus. Frem til nå har vi snakket om døden, sorteringssamfunnet, ensomhet og sølibatet. Arrangementet passer for alle som har levd lenger enn atten år på jorda. Ta gjerne med din bestemor og si at hun kan få stille spørsmål til slutt. "