Gudstjenesteliv

Bergen domkirke menighet er et Hjem med mange rom; med rom for tilbedelse og aktivitet, rom for meditasjon og lovsang, rom for samtale og ordløs kommunikasjon, rom for tradisjon og fornyelse.

Vi ønsker at ulike mennesker kan finne tilhørighet i ett eller flere av disse rommene.

Ulike menneske har ulike ønsker og behov også når det gjelder gudstjenester.
Med flere kirker i samme menighet har vi en unik mulighet for et gudstjenesteliv som favner bredt og vidt, med mulighet for å nå et mangfold av mennesker i Bergen by.
Derfor vil du finne et mangfoldig tilbud av gudstjenester; med forskjellig form og uttrykk, på ulike dager og klokkeslett og av ulik lengde.

 

I menyen til høyre kan du orientere deg om de ulike gudstjenestetilbudene søndager og hverdager.

 

FASTE GUDSTJENESTER /HVERDAGSMESSER:


MORGENMESSE I MARIAKIRKEN - HVER TIRSDAG KL. 09.00

 

Hverdagsmesse i Domkirkens skrudhus - HVER FREDAG KL. 13.00

 

MARIAKIRKEN - ANGLIKANSK GUDSTJENESTE SØNDAGER KL. 11.00

 

Kveldsmesse / Under Åpen Himmel i Johanneskirken - En torsdagskveld i måneden i Johanneskirken med bønn, lystenning, stillhet, refleksjon, vakker musikk, nattverd og sang:12. april og 24. mai. Kirken er åpen fra 18.30, messen begynner kl. 19 

Keltisk hverdagsmesse i Johanneskirken med stillhet, lystenning, nattverd og korsang. Annenhver torsdag kl 17.00