Gudstjenesteliv

Bergen domkirke menighet er et Hjem med mange rom; med rom for tilbedelse og aktivitet, rom for meditasjon og lovsang, rom for samtale og ordløs kommunikasjon, rom for tradisjon og fornyelse.

Vi ønsker at ulike mennesker kan finne tilhørighet i ett eller flere av disse rommene.

Ulike menneske har ulike ønsker og behov også når det gjelder gudstjenester.
Med flere kirker i samme menighet har vi en unik mulighet for et gudstjenesteliv som favner bredt og vidt, med mulighet for å nå et mangfold av mennesker i Bergen by.
Derfor vil du finne et mangfoldig tilbud av gudstjenester; med forskjellig form og uttrykk, på ulike dager og klokkeslett og av ulik lengde.

 

JULEGUDSTJENESTER JULEN 2018: 

Bergen domkirke
Lille julaften 23. desember kl. 11
Julaften 24. desember kl. 14.30 og 16.00
1. juledag 25. desember kl. 11.00
2. juledag 26. desember kl. 11.00
Søndag 30. desember kl. 11.00
1. nyttårsdag 1. januar 2019 kl. 11.00


Johanneskirken
Julaften 24. desember kl. 16.00
1. juledag 25. desember kl. 12.00
Nyttårsaften 31. desember kl. 23.15


Mariakirken
Julaften 24. desember kl. 14.30, 16.00 og 23.00


Nykirken
Julaften 24. desember kl. 16.00

 

I menyen til høyre kan du orientere deg om de ulike gudstjenestetilbudene søndager og hverdager.

 

FASTE GUDSTJENESTER /HVERDAGSMESSER:


MORGENMESSE I MARIAKIRKEN - HVER TIRSDAG KL. 09.00

 

Hverdagsmesse i Domkirkens skrudhus - HVER FREDAG KL. 13.00

 

MARIAKIRKEN - ANGLIKANSK GUDSTJENESTE SØNDAGER KL. 11.00

 

Kveldsmesse / Under Åpen Himmel i Johanneskirken - En torsdagskveld i måneden i Johanneskirken med bønn, lystenning, stillhet, refleksjon, vakker musikk, nattverd og sang:12. april og 24. mai. Kirken er åpen fra 18.30, messen begynner kl. 19 

Keltisk hverdagsmesse i Johanneskirken med stillhet, lystenning, nattverd og korsang. Annenhver torsdag kl 17.00