Gudstjenesteliv

Bergen domkirke menighet er et Hjem med mange rom; med rom for tilbedelse og aktivitet, rom for meditasjon og lovsang, rom for samtale og ordløs kommunikasjon, rom for tradisjon og fornyelse.

Vi ønsker at ulike mennesker kan finne tilhørighet i ett eller flere av disse rommene.

Ulike menneske har ulike ønsker og behov også når det gjelder gudstjenester.
Med flere kirker i samme menighet har vi en unik mulighet for et gudstjenesteliv som favner bredt og vidt, med mulighet for å nå et mangfold av mennesker i Bergen by.
Derfor vil du finne et mangfoldig tilbud av gudstjenester; med forskjellig form og uttrykk, på ulike dager og klokkeslett og av ulik lengde.

I menyen til høyre kan du orientere deg om de ulike gudstjenestetilbudene søndager og hverdager.

Her er en oversikt over alle julegudstjenestene i Bergen domkirke menighet frem til og med 18. mars 2018:

 

18. JANUAR

JOHANNESKIRKEN 18.00 - Kveldsmesse i forbindelse med bispevisitasen ved Anna B. Hovda

 

21. januar, 3. søn i Åpenb.tiden

DOMKIRKEN 11.00 - Gudstjeneste ved Hans Jørgen Morvik

JOHANNESKIRKEN 11.00 - Gudstjeneste ved Leif Tore Michelsen

NYKIRKEN 11.00 - Messe for liten og stor/Gudstjeneste i forbindelse med bispevisitasen ved Øyvind Rise

MARIAKIRKEN 18.00 - Gudstjeneste i forbindelse med bispevisitasen ved Hildegunn Isaksen

ST. JAKOB 19.00 - Kafégudstjeneste ved Inge Høyland

 

28. januar, Såmannsøndag

DOMKIRKEN 11.00 - Visitasgudstjeneste ved Hans Jørgen Morvik

JOHANNESKIRKEN 11.00 - Gudstjeneste ved Leif Tore Michelsen

MARIAKIRKEN 18.00 - Kveldsmesse ved Leif Tore Michelsen

ST. JAKOB 19.00 - Gudstjeneste unge voksne i forbindelse med bispevisitasen ved Anne-Line Kroken og Inge Høyland

 

4. februar, Kristi forkl.dag

DOMKIRKEN 11.00 - Gudstjeneste ved Hildegunn Isaksen

JOHANNESKIRKEN 11.00 - Gudstjeneste ved Anna B. Hovda

MARIAKIRKEN 18.00 - Kveldsmesse ved Hildegunn Isaksen

ST. JAKOB 19.00 - Puslespillet ved Anne-Line Kroken

 

11. februar, fastelavenssøndag

DOMKIRKEN 11.00 - Gudstjeneste ved Jan Otto Myrseth

JOHANNESKIRKEN 11.00 - Gudstjeneste ved Anna B. Hovda

NYKIRKEN 11.00 - Gudstjeneste ved Øyvind Rise

MARIAKIRKEN 18.00 - Kveldsmesse ved Leif Tore Michelsen

ST. JAKOB 19.00 - Kafégudstjeneste ved Inge Høyland

 

14. februar, askeonsdag

MARIAKIRKEN 18.00 - Kveldsmesse

18. februar, 1. søndag i fastetiden

DOMKIRKEN 11.00 - Gudstjeneste ved Jan Otto Myrseth

JOHANNESKIRKEN 11.00 - Gudstjeneste ved Anna B. Hovda

NYKIRKEN 11.00 - Gudstjeneste ved Øyvind Rise

MARIAKIRKEN 18.00 - Kveldsmesse ved Hildegunn Isaksen

ST. JAKOB 19.00 - JAKOBmesse ved Inge Høyland

 

25. februar, 2. søndag i fastetiden

DOMKIRKEN 11.00 - Gudstjeneste ved Hans Jørgen Morvik

JOHANNESKIRKEN 11.00 - Gudstjeneste ved Hildegunn Isaksen

MARIAKIRKEN 18.00 - Kveldsmesse ved Hildegunn Isaksen

ST. JAKOB 19.00 - Gudstjeneste unge voksne ved Hans Jørgen Morvik

 

4. mars, 3. søndag i fastetiden

DOMKIRKEN 11.00 - Gudstjeneste ved Hans Jørgen Morvik

JOHANNESKIRKEN 11.00 - Gudstjeneste

MARIAKIRKEN 18.00 - Kveldsmesse ved Hildegunn Isaksen

ST. JAKOB 19.00 - Puslespillet ved Anne-Line Kroken

 

8. mars

MARIAKIRKEN 18.00 - Kveldsmesse ved dialogprest Marianne Bergsjø

Gammelsæter. Preses Helga Haugland Byfuglien deltar på messen.

 

10. MARS

Ørkenmesse i Skrudhuset i DOMKIRKEN 19.00. I forkant av messen vil Peter Halldorf holde et foredrag om liturgi. Halldorf vil også delta under arrangementet «Salig er tørsten» i Åsane kirke lørdag 11. mars kl. 0930 - 1630

 

11. mars, 4. søndag i fastetiden

DOMKIRKEN 11.00 - Gudstjeneste ved Jan Otto Myrseth

JOHANNESKIRKEN 11.00 - Gudstjeneste

NYKIRKEN 11.00 - Gudstjeneste ved Øyvind Rise

MARIAKIRKEN 18.00 - Kveldsmesse ved Jan Otto Myrseth

ST. JAKOB 19.00 - JAKOBmesse ved Inge Høyland

 

18. mars, Maria budskapsdag

DOMKIRKEN 11.00 - Gudstjeneste ved Hans Jørgen Morvik

JOHANNESKIRKEN 11.00 - Gudstjeneste ved Anna B. Hovda

MARIAKIRKEN 18.00 - Kveldsmesse ved Hans Jørgen Morvik

ST. JAKOB 19.00 - Kafégudstjeneste ved Inge Høyland

 

FASTE GUDSTJENESTER /HVERDAGSMESSER:


MORGENMESSE I MARIAKIRKEN - HVER TIRSDAG KL. 09.00

 

Hverdagsmesse i Domkirkens skrudhus - HVER FREDAG KL. 13.00

 

MARIAKIRKEN - ANGLIKANSK GUDSTJENESTE SØNDAGER KL. 11.00

 

Kveldsmesse / Under Åpen Himmel i Johanneskirken - En torsdagskveld i måneden i Johanneskirken med bønn, lystenning, stillhet, refleksjon, vakker musikk, nattverd og sang: 26.januar, 9. februar, 23. februar, 9. mars, 23.mars. Kirken er åpen fra 18.30, messen begynner kl. 19 

Keltisk hverdagsmesse i Johanneskirken med stillhet, lystenning, nattverd og korsang. Annenhver torsdag kl 17.00: 1. februar, 15. februar, 1. mars og 15 mars. Suppe i etterkant.