I Domkirken

Domkirken er, foruten å være menighetens kirke, også hele bispedømmets og biskopens hovedkirke.

Domkirken midtgang

Hverdagsgudstjenester

 • Tirsdag kl. 07.30 - 08.30 er det morgenbønn/Laudes i Skrudhuset
 • Fredag kl. 07.30 - 08.30 er det morgenmesse med påfølgende frukost i Skrudhuset.
 • Fredag kl. 13.00 – Gudstjeneste

 

Hovedgudstjeneste søndag kl. 11

Felleskirkelige anliggender som innføring av nye liturgier eller bibeloversettelser, jubileer og økumeniske begivenheter markeres gjerne spesielt i Domkirkens gudstjenester.

Hovedgudstjenestene i Domkirken preges av gode musikalske krefter - ikke minst ved at hele eller deler av Bergen domkor ofte medvirker.

I Domkirkens årssyklus inngår bl.a. disse gudstjenestene:

 • Søndagsskolens dag
 • Norsk-engelsk gudstjeneste i samarbeid med den anglikanske menigheten
 • Mukolamesser, to gudstjenester i året særlig tilrettelagt for barn, der Domkirken menighetsbarnehage deltar
 • Nynorsk festgudstjeneste 17. mai
 • Misjonsgudstjeneste
 • Sjømannskirkens dag
 • Diakoniens dag
 • Konfirmantpresentasjon om høsten
 • Konfirmasjon om våren
 • "Lys våken" der 11-åringer deltar etter overnatting i kirken

Felles gudstjenester

4.søndag i advent og 2. påskedag har hele menigheten felles sanggudstjeneste i Domkirken.

Søndagen mellom jul og nyttår og nyttårsdag er det også felles gudstjeneste i Domkirken.

Domprosten inviterer ulike kirkesamfunn i byen til samarbeid om økumenisk gudstjeneste i friluft på Bergenhus festning 2.pinsedag.

Skrudhuset