I Mariakirken

Mariakirken ble gjenåpnet 21. juni 2015. Både Bergen domkirke menighet, anglikanerne og Svenska kyrkan skal feire gudstjenster i byens eldste kirke.

Hovedgudstjeneste søndag kl. 18

Enkelte søndager med musikalsk gjest. I etterkant av gudstjenesten er det kirkesuppe i Mariastuene like over gaten fra kirken.

Anglikansk gudstjenste kl. 11.

Svenske Kyrkan har gudstjenste 1 søndag i måneden, kl. 11.

Morgenmesse tirsdag kl. 09.00

Åpen kirke tirsdag og fredag kl. 12 - 14

 

KVELDSMESSE / UNDER ÅPEN HIMMEL: En torsdagskveld i måneden i Mariakirken med bønn, lystenning, stillhet, refleksjon, vakker musikk, nattverd og sang: 26.januar, 9. februar, 23. februar, 9. mars, 23.mars.

Kirken er åpen fra 18.30, messen begynner kl. 19