I Mariakirken

Mariakirken ble gjenåpnet 21. juni 2015. Både Bergen domkirke menighet, anglikanerne og Svenska kyrkan skal feire gudstjenster i byens eldste kirke.

Hovedgudstjeneste søndag kl. 18

Enkelte søndager med musikalsk gjest. I etterkant av gudstjenesten er det kirkesuppe i Mariastuene like over gaten fra kirken.

Anglikansk gudstjenste kl. 11.

Svenske Kyrkan har gudstjenste 1 søndag i måneden, kl. 11.

Morgenmesse tirsdag kl. 09.00

Åpen kirke tirsdag og fredag kl. 12 - 14

 

KVELDSMESSE / UNDER ÅPEN HIMMEL: En torsdagskveld i måneden i Mariakirken med bønn, lystenning, stillhet, refleksjon, vakker musikk, nattverd og sang.

Kirken er åpen fra 17.30, messen begynner kl. 18.00

Hildegunn Katarina Isaksen leder kveldsmessene våren 2019. 

Datoer: 24. januar, 21. februar, 21. mars, 11. april og 9. mai.