I Mariakirken

Mariakirken ble gjenåpnet 21. juni 2015. Både Bergen domkirke menighet, anglikanerne og Svenska kyrkan skal feire gudstjenster i byens eldste kirke.

Hovedgudstjeneste søndag kl. 18

Enkelte søndager med musikalsk gjest. I etterkant av gudstjenesten er det kirkesuppe i Mariastuene like over gaten fra kirken.

Anglikansk gudstjenste kl. 11.

Svenske Kyrkan har gudstjenste 1 søndag i måneden, kl. 11.

"Under åpen himmel" torsdager kl. 19

Enkelte torsdager er det kveldsmesse "Under åpen himmel", en gudstjeneste kjennetegnet av stillhet og ro, bønn, sang og musikk.

Disse torsdagene er gudstjenestene preget av sanger fra det økumeniske klosterfellesskapet Taize.

Se kalender på forsiden for hvilken torsdag det er kveldsmesse, for videre informasjon se Kirkelig Dialogsenter Bergen.