I Johanneskirken

Med sin synlige beliggenhet, sitt store kirkerom og sin kulturåpne profil, er Johanneskirken en kirke for hele byen. Kirken ligger i en flerkulturell, internasjonal del av sentrum - og midt på Universitetsområdet. Dette preger gudstjenestelivet.

Hovedgudstjeneste søndag kl. 11

Inspirert av kirkens særegne alterbilde av M.Grønvold (Jesus ber), har bønnen en sentral plass i Johanneskirkens gudstjenesteliv. Det inviteres til en bønnevandring der du kan tenne lys, skrive bønnelapper, knele ved alteret og bli bedt for, eller motta en velsignelse ved døpefonten.

Det synges mange salmer i Johanneskirkens hovedgudstjenester, ofte med en gruppe fra Bergen Operakor som forsangere. Bli forresten ikke overrasket om kirken er rigget om til operascene når du kommer til messe. Du vil da oppleve en annerledes gudstjeneste som står i dialog med operaforestillingen som settes opp i kirken den uken.

Studenter gjør seg særlig bemerket hvert halvår når studentmenigheten samarbeider med de kristne studentorganisasjonene i byen om å markere semesteråpningen i Johanneskirkens gudstjeneste. Ledelsen ved Universitetet og andre utdanningsinstitusjoner er til stede med hilsner til studentene.
Johanneskirken er også kjent for den årlige Gospelnighten 17.mai, da kirken er fylt til siste plass av unge mennesker og mange hundre stiller seg i kø for å motta nattverd.

Sommerstid feires internasjonale messer der liturgien veksler mellom norsk og engelsk - og der salmene er slike som har tekst på både norsk og engelsk og kan synges på begge språk samtidig. Lokalbefolkning og turister setter pris på tilbe sammen på tvers av grenser som ellers skiller oss.

Kirkekaffen inntas gjerne i Cafè A Capella, kirkens gamle kapell som er nyinnredet og er blitt et rom med nye funksjoner.

Hverdagsgudstjenester

  • Tirsdager (enkelte datoer)

Kl. 1830 er det samtalegruppe om tro ledet av prest Anna B. Hovda og Eldbjørg Wedaa.

  • Onsdager 

Kl. 1215-1245 leder en av studentprestene hverdagsmesse. Etterpå kan matpakken spises i kirkens kafè.