I Johanneskirken

Med sin synlige beliggenhet, sitt store kirkerom og sin kulturåpne profil, er Johanneskirken en kirke for hele byen. Kirken ligger i en flerkulturell, internasjonal del av sentrum - og midt på Universitetsområdet. Dette preger gudstjenestelivet.

Hovedgudstjeneste søndag kl. 11

Inspirert av kirkens særegne alterbilde av M.Grønvold (Jesus ber), har bønnen en sentral plass i Johanneskirkens gudstjenesteliv. Det inviteres til en bønnevandring der du kan tenne lys, skrive bønnelapper, knele ved alteret og bli bedt for, eller motta en velsignelse ved døpefonten.

Det synges mange salmer i Johanneskirkens hovedgudstjenester, ofte med en gruppe fra Bergen Operakor som forsangere. Bli forresten ikke overrasket om kirken er rigget om til operascene når du kommer til messe. Du vil da oppleve en annerledes gudstjeneste som står i dialog med operaforestillingen som settes opp i kirken den uken.

Sommerstid feires internasjonale messer der liturgien veksler mellom norsk og engelsk - og der salmene er slike som har tekst på både norsk og engelsk og kan synges på begge språk samtidig. Lokalbefolkning og turister setter pris på tilbe sammen på tvers av grenser som ellers skiller oss.

Kirkekaffen inntas gjerne i Cafè A Capella, kirkens gamle kapell som er nyinnredet og er blitt et rom med nye funksjoner.

 

 

 

KURS: 

"Levende Gud. Levende tro. Kurs i åndelig fordypning"

TIRSDAGER I JOHANNESKIRKEN 18.30 - 20.00.
6. februar, 20. februar, 6. mars, 20. mars, 3. april, 17. april.

Påmelding til ah546@kirken.no

Åpen kirke:


Fredager kl. 11.45 - 13.30.
Middagsbønn kl. 12.00

 

Hverdagsaktiviteter:

 

Onsdag:
STUDENTKAFÈ i Kafe a capella, Johanneskirken, ved studensprest Inge Høyland kl. 12.15
Studentkafè utgår i påskeferien. Siste gang før sommerferien er 30. mai.

 

En gang i måneden er det STUDENTGUDSTJENESTE i forbindelse med Studentkafeen.
Datoer for vårsemesteret er:
8. februar, 25. april og 30. mai kl. 11.30 - 12.00

 

Torsdag:
ettermiddagsåpent med ulikt program hver torsdag.

 

ÅPEN KIRKE/HVERDAGSMESSE:
annenhver torsdag: 1. mars, 15. mars, 12. april og 26. april.

Åpen kirke fra kl. 16.00

Hverdagsmesse kl. 17.00 - etterfulgt av suppe i kafeen. 

 

PUSTEROM - VÅREN 2018
torsdager kl. 16.30 - 17.30. En time med rom for stillhet, meditasjon og nærvær.
8. februar, 22. februar, 1. mars, 22. mars, 5. april og 19. april.
Les mer på kirkeligdialogsenterbergen.no

 

KELTISK HVERDAGSMESSE i Johanneskirken med stillhet, lystenning, nattverd og korsang.
Annenhver torsdag kl 17.00: 1. februar,15. februar, 1. mars og 15 mars. Suppe i etterkant.