I Nykirken - Barnas Katedral

Nykirken er kirke både for Nordnesfolk og Barnas katedral for hele menigheten og byen.
At dette er en kirke der barn får utfolde seg, merkes så snart man kommer inn døren og ser kirkekunsten som er laget av skolebarn fra hele Bergen.
Mange av gudstjenestene er preget av barns medvirkning. Det gleder også mange voksne seg over.

Hovedgudstjenester søndag kl. 11

Barnas katedral har et mangfoldig gudstjenesteliv som farges av forsamlingens sammensetning fra søndag til søndag.

Noen ganger kryr det av de aller minste, andre ganger er det konfirmantene som medvirker og deltar, eller det er dåpsgudstjeneste der foreldre og andre voksne utgjør hovedandelen av gudstjenestedeltakerne.
Gudstjenestene blir derfor forskjellige fra en søndag til en annen - noe som viser seg i salmevalg og forkynnelsens form.

Det som gjennomgående preger gudstjenestene i Nykirken i forhold til i de andre kirkene våre er en liturgi med litt færre og enklere ord, salmer som gjerne er hentet fra Barnesalmeboka (der det også finnes mange klassikere), prekener som er litt kortere enn det som ellers er vanlig.
I Nykirken vil du også oppleve liturgisk musikk som er mer rytmisk enn den tradisjonelle kirkemusikken.

Nykirken barnegospel deltar naturligvis ved gudstjenester i Barnas katedral, men også andre barnekor deltar fra tid til annen og setter sine ulike stempel på messene.

Menighetens konfirmanter har sitt hovedtilholdssted i Nykirken, og flere av gudstjenestene i konfirmantåret finner sted her:

  • Åpningsgudstjeneste i september
  • Lysmesse i desember
  • Ung messe i mars
  • Avslutningsgudstjeneste i april der perlene i Kristuskransen står sentralt
  • I mai blir så en del av konfirmantene konfirmert her, mens andre velger en av menighetens øvrige kirker.

Samarbeid med de åpne barnehagene våre en gang i måneden

En gudstjeneste i måneden preges spesielt av barn og foreldre knyttet til menighetens åpne barnehager. Som en del av gudstjenesten har barna "samlingsstund" på madrasser fremst i kirken, der de synger sanger som er kjent fra barnehagen.
I disse gudstjenestene lærer barna å gå til nattverd, og barn og voksne får korset tegnet i håndflaten med vann fra døpefonten.
Etter gudstjenesten er det servering i Nykirken åpne barnehage som ligger et steinkast fra kirken.

Andre spesielle søndagsgudstjenester i Nykirken

  • En gang i året deltar "tårnagentene" spesielt i gudstjenesten - dette er åtteåringer som bruker en helg på å utforske kirken. 
  • En annen gang er gudstjenesten knyttet til førsteklassingenes første skoledag. 
  • På barnas påskefest er de eldste barna i barnehagen invitert til å få kirkebok 
  • På høsttakkefesten er gjerne fireåringene i fokus.

 

Det er ikke gudstjenester i Nykirken søndagene fra midten av juni til midten av august.

Hverdagsgudstjenester

  • Tirsdag

Kl. 11-1230 er det åpen kirke med orgelmeditasjon og skriftlesning, fulgt av sosialt samvær og enkel bevertning rundt et langbord i kirken. 
Her samles voksne og godt voksne til et godt fellesskap året rundt, også i sommerferien.