Kontakt

Menighetskontoret finner du på
Bryggen 13
4.etasje

E-post: bergendomkirke.menighet.bergen@kirken.no 

Telefon: 55 59 71 75
Kommer du til kontoret på Bryggen 13, ringer du på dørklokken i 4. etasje. Gjør gjerne en avtale om at du kommer, så vil den du har avtale med, ta i mot deg. Kontoret er åpent hver dag mellom 09.00 og 14.00.

Henvendelser om dåp, vigsel og gravferd rettes i første omgang til kirketorget (se info under "Livets gang") 

Om du ønsker kontakt direkte med en av menighetens ansatte eller med menighetsrådet, finner du kontaktinformasjon i menyen til høyre.


Det finnes også lenker til kirkelige organer menigheten er knyttet til.