Administrasjon og service

Henvendelser til menigheten kan rettes til den i staben som er ansvarlig for det saken gjelder, eller til administrasjonslederen som stort sett er å treffe på kontoret. Dersom hun ikke kan svare selv, vil hun hjelpe deg til å komme i kontakt med rette vedkommende.

Henvendelser om dåp, vigsel og gravferd rettes i første omgang til kirketorget hos Bergen kirkelige fellesråd, som håndterer slike forespørsler på vegne av alle Den norske kirkes menigheter i Bergen. Kirketorget er lokalisert i Aasegården (Vestre Strømkaien 7). 


Under finner du kontaktinformasjon til administrasjonen og kirketorget.

Marit Jørstad
Konst. daglig leder
55 59 71 75

Den du først treffer når du henvender deg generelt til Bergen domkirke menighet, enten det er pr. telefon, epost eller du besøker kontoret vårt.
Hennes hovedarbeidsområder er budsjett, regnskap, økonomistyring og rapportering.
I tillegg er hun saksbehandler og sekretær for menighetsrådet.

Kristin Knudsen
Daglig leder
55 59 71 79
Brigitta Schürmann
Administrasjonsleder vikar
55 59 71 79
Kirketorget
55 59 32 10