Administrasjon og service

Henvendelser til menigheten kan rettes til den i staben som er ansvarlig for det saken gjelder, eller til administrasjonslederen som stort sett er å treffe på kontoret. Dersom hun ikke kan svare selv, vil hun hjelpe deg til å komme i kontakt med rette vedkommende.

Henvendelser om dåp, vigsel og gravferd rettes i første omgang til kirketorget hos Bergen kirkelige fellesråd, som håndterer slike forespørsler på vegne av alle Den norske kirkes menigheter i Bergen. Kirketorget er lokalisert i Aasegården (Vestre Strømkaien 7). 

Under finner du kontaktinformasjon til administrasjonen og kirketorget.

Marit Jørstad
Daglig leder
55 59 71 75
Anne Merete Solbakken
Informasjonsmedarbeider
55 59 71 73
Brigitta Schürmann
Administrasjonsleder
55 59 71 79
Kirketorget
55 59 32 10

Telefontid Kirketorget: kl. 08:00 - 15:00

http://www.bergen.kirken.no/Kirkelige-handlinger