Barn og unge

Barn og unge er en prioritert målgruppe i menigheten. Dette avspeiles i et stort team av medarbeidere som arbeider for at de yngste og deres familier skal oppleve menigheten som sitt hjem.

I tillegg til dem som er nevnt under, kommer de ansatte i Domkirken barnehage og Nykirken barnehage som begge eies av Bergen kirkelige fellesråd.

Hilde Tetlie
Menighetspedagog
55 59 71 76 / 971 92 920

Hilde er leder for menighetens trosopplæringsprogram for barn og unge mellom 0-18 år. Hun er ansvarlig for tiltak som "Lys våken", "Tårnagentene" og "Milk". Leder menighetens trosopplæringsutvalg. Følger opp frivillige ledere i barnearbeidet. Deltar i babysang, barnegospel, konfirmantarbeid og gudstjenester som på en særlig måte involverer barn og unge.

Anne Line Kroken
Prosjektprest St. Jakob
454 25 363

Anne Line er prosjektprest for St.Jakobprosjektet.

Jan Frode Sandvik
Styrer for Åpne barnehager
55 59 32 71 / 918 84 542
Anne-Sofie Kalleklev
Pedagogisk leder i Nykirken Åpen barnehage
934 55 009
Anne Stiegler
Pedagogisk leder i Mariakirken Åpen barnehage
470 58 843
Eirik Minde
Barne- og ungdomskantor
415 52 330
Brita Maripuu
Barne- og ungdomskantor, vikar

Vikar for Eirik, når han studerer.

Anne Marthe Håvikbotn
Produsent Barnas Katedral
55 59 32 63