Barn og unge

Barn og unge er en prioritert målgruppe i menigheten. Dette avspeiles i et stort team av medarbeidere som arbeider for at de yngste og deres familier skal oppleve menigheten som sitt hjem.

I tillegg til dem som er nevnt under, kommer de ansatte i Domkirken barnehage og Nykirken barnehage som begge eies av Bergen kirkelige fellesråd.

Hilde Tetlie
Menighetspedagog
55 59 71 76 / 971 92 920

Hilde er leder for menighetens trosopplæringsprogram for barn og unge mellom 0-18 år. Hun er ansvarlig for tiltak som "Lys våken", "Tårnagentene" og "Milk". Leder menighetens trosopplæringsutvalg. Følger opp frivillige ledere i barnearbeidet. Deltar i babysang, barnegospel, konfirmantarbeid og gudstjenester som på en særlig måte involverer barn og unge.

Jan Frode Sandvik
Styrer for Åpne barnehager
55 59 32 71 / 918 84 542
Anne-Sofie Kalleklev
Pedagogisk leder i Nykirken Åpen barnehage
934 55 009
Anne Stiegler
Pedagogisk leder i Mariakirken Åpen barnehage
470 58 843
Eirik Breivik Minde
Barne- og ungdomskantor
415 52 330
Anne Marthe Håvikbotn
Produsent Barnas Katedral
55 59 32 63