Diakoni

Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Dette er en viktig dimensjon ved all menighetens virksomhet. Det finnes diakonale sider ved alle stillinger i menighetsstaben, og noen har omsorgstjenesten som sin primæroppgave.

Du kan også kontakte Kirkens SOS døgnet rundt! Ring 22 40 00 40 eller send melding via Kirkens SOS.