Diakoni

Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Dette er en viktig dimensjon ved all menighetens virksomhet. Det finnes diakonale sider ved alle stillinger i menighetsstaben, og noen har omsorgstjenesten som sin primæroppgave.

Ingrid Vik
Diakon
55 59 32 79

 

Du kan også kontakte Kirkens SOS døgnet rundt! Ring 22 40 00 40 eller send melding via Kirkens SOS.