Kirkemusikk

Bergen domkirke menighet har et rikt og variert kirkemusikalsk liv, ledet av våre fem kantorer.

Kjetil Almenning
Domkantor
55 59 71 26 / 926 36 408

Kjetil har det overordnete ansvar for kirkemusikken i menigheten. Han har hovedtilhold i Domkirken, er kunstnerisk leder og dirigent for Bergen Domkor, og kunsterisk leder for Bergen kirkeautunnale - Festival for kirkekunst og musikk.

Sigurd Melvær Øgaard
Domkantor II
55 59 32 81 / 400 72 703

Sigurd er hovedorganist i Bergen domkirke. Han spiller ved gudstjenester og andre kirkelige handlinger, konserterer og akkompagnerer menighetens kor. 

Karstein Askeland
Kantor
915 61 072

Karstein er ansatt som kantor i Mariakirken der han gjør tjeneste både ved gudstjenester og kirkelige handlinger og som konsertorganist. Karstein er orgelkonsulent i Bergen kirkelige felleråd, og har ledet arbeidet med å skaffe nytt orgel til Mariakirken.

Eirik Breivik Minde
Barne- og ungdomskantor
415 52 330

Eirik er barne og ungdomskantor med hovedtilhold i Nykirken / Barnas Katedral.