Praktisk tilrettelegging

Kirketjenerne har ansvar for praktisk tilrettelegging ved gudstjenester, kirkelige handlinger og arrangementer i kirkene. De har også tilsyn med vedlikehold og bruk av kirkebyggene, inventar og tekniske installasjoner.
Menigheten har to faste kirketjenere, og i tillegg et korps av kirketjenere som tar oppdrag på timebasis. Kirketjenerne er helt nødvendige for at menighetens kirker kan brukes så aktivt av så mange.

Camilla Grimsby
Kirketjener Domkirken
480 65 701
Finn Oscar Svendsen
Kirketjener Johanneskirken og Nykirken
908 73 174
Yvonne Erdal
Kirketjener Mariakirken
55 59 32 83