Prestetjeneste

Prestene i Bergen domkirke menighet er et team av menighetsbyggere. Prestene arbeider sammen i hele menigheten, men har samtidig sine særlige ansvarsområder, knyttet til en av kirkene eller til en spesiell del av menighetens virksomhet. Bergen domkirke menighet tilhører Bergen domprosti som også omfatter ni andre menigheter.

Jan Otto Myrseth
Domprost
55 59 32 76 / 995 18 280

Domprosten utøver arbeidsgiveransvaret for prestene i domprostiet og legger til rette for godt arbeidsmiljø, fellesskap og samarbeid innen de kirkelige arbeidslag i prostiet. Domprosten bistår prostiets prester og menighetsråd med faglig veiledning, råd og støtte. Domprosten er biskopens faste stedfortreder.

Hans Jørgen Morvik
Sogneprest
55 59 32 75 / 463 47 163
Anne Line Tufteland Kroken
Ungdomsprest St. Jakob
454 25 363
Anna Bäckstrøm Hovda
Sentrumsprest
55 59 32 80 / 977 58 585
Hildegunn Isaksen
Sentrumsprest
55 59 32 72 / 412 49 957
Øyvind Rise
Sentrumsprest
55 59 32 77 / 957 95 198