Lenker

Trenger du noen å snakke med? Ring 22 40 00 40 eller send melding via Kirkens SOS.

Bergen kirkelige fellesråd (BKF) er forvaltningsorgan for kirker, kirkegårder og barnehager, samt serviceorgan for menighetene i Bergen. Kirkeverge Kjell Bertel Nyland er BKFs øverste leder.

Bergen domkirke menighet er en av de mange menighetene i Bjørgvin bispedømme