Menighetsråd

Menighetsrådet er et strategisk styringsorgan som rår over betydelige økonomiske og personalmessige ressurser. Rådet har bl.a. ansvar for at kirkelig undervisning, diakoni og kirkemusikk innarbeides og utvikles i soknet, og har myndighet knyttet til bruken av kirkene.

Det sittende rådet ble valgt høsten 2015 og har sin funksjonstid t.o.m. 2019. Rådet har et arbeidsutvalg som består av rådets leder, de to nestlederne og ledende sokneprest.

Menighetsrådet hadde kontstituerende møte 28.11.15.

Neste møte finner sted 24.11.15 og 15.12.15.

Møtene er åpen for allmenheten.

 

Rune Valderhaug
Leder
Christian Nesset
Nestleder
Grete Line Simonsen
Nestleder
Line Berggreen Jacobsen
Medlem
Christian Emil Haugen
Medlem
Eirik Breivik Minde
Medlem
Frida Marit Aakre Ølmheim
Medlem
Karen Marie Knudsen
Medlem
Kathrin Beyer
Medlem
Dag Magne Bakka
Medlem
Erlend Myklebust Skjelten
1. varamedlem
Ingrid Veslemøy Steensnæs Omenaas
2. varamedlem
Merete Ruud Myrseth
3.varamedlem
Inger Gardshol Bjørndal
4.varamedlem
Trond Sätre
5.varamedlem