Gravferd

Gravferd – avskjed med livet

Det er stille i kirkerommet. Alle blikk er rettet mot en vakkert pyntet kiste. Samtidig en følelse av tomhet. Buketter og kranser er uttrykk for sterke følelser frå de sørgende: Takk for alt. Umistelig. På gjensyn.

Alt har sin tid – også døden. De fleste knytter sterke, men ofte ulike følelser til møtet med døden. Likevel vil mange ha ønske om å ta avskjed, og minnes den som har gått bort. Å hente frem minner kan bidra å gjøre eget liv rikere,  eller hjelp til å avslutte en historie.

Gravferden betyr mye for en følelsesmessig og konkret avskjed med den døde, men også for en god og viktig start på sørgetiden.
Gravferd er en fellesbetegnelse på begravelse og bisettelsen. 

Deltakelse, planlegging og gjennomføring av gravferden kan bidra til å gi sorgen en retning som i sin tid og på en individuell måte omdanner sorgen til en ressurs i livet til den enkelte.
Minneord, kransepålegging, lystenning, skriftlesing og bønner gir dem som er med anledning til å markere gravferden som en viktig hendelse i familien og blant venner, kollegaer og lokalmiljø.

 

Å miste en av sine nærmeste kan være noe av det vondeste vi opplever. Når det skjer reagerer vi alle forskjellig. Noen vil overlate alt det praktiske til et begravelsesbyrå, mens andre finner hjelp og trøst i å være mest mulig involvert selv.

I dag tar et begravelsesbyrå seg av mye av det praktiske rundt en gravferd. Den (de) pårørende blir anbefalt til å ta seg litt tid til å kjenne på og snakke om hvilke deler av forberedelsene en ønsker å gjøre eller ta del i selv.

Her kan kirkelige ansatte, både prest og diakon, være gode samtalepartnere, i forbindelse med gravferden og i sorgtiden etterpå.
Ta gjerne kontakt med Bergen domkirke menighet. 

I Bergen domkirke menighet holdes gravferd vanligvis fra Møllendal kapell (store og lille), Solheim kapell eller fra kirkene våre.Det kan også avtales gravferd fra en annen av byens kirker.