Bryllup

Kjærlighet er lysets kilde, kjærlighet er livets rot.
Derfor er Guds råd så milde, derfor er Guds Ånd så god.
Jesus har den selv forklaret, Ånden har den åpenbaret,
den kan kjennes i Guds fred og det håp vi trøstes ved.

Bryllup er en viktig begivenhet.
Det en merkedag for familie og venner, og for de to som gifter seg er det en dypt personlig handling.
To mennesker med felles visjoner og mål for livet står i sentrum denne dagen.
Men de står ikke alene.

Å inngå ekteskap - borgerlig eller kirkelig - er en offentlig handling.
I vitners nærvær gir en kvinne og en mann hverandre løfte om at de vil leve sammen resten av livet, og en godkjent vigselsperson skal erklære at ekteskapet er gyldig.

Det er mange som ønsker å legge den store dagen til en av kirkene i Bergen domkirke menighet; Domkirken, Johanneskirken, Mariakirken eller Nykirken.

Når du planlegger bryllup i Bergen sentrum, ta kontakt med kirketorget hos Bergen kirkelige fellesråd (55 59 32 10 / kirketorget@bergen.kirken.no) så tidlig som mulig i prosessen for avtale om vielse i en av våre kirker.

Kirketorgets åpningstid er 0800-1500

Kirketorgets mailadresse er kirketorget.bergen@kirken.no

Utenbys vielse - (leie av kirkerom, organist og kirketjener) er for tiden kr 4560,-

Vielse utenfor prosti : prest kr 3500,-

Kjærlighet er lovens fylde og fullkommenhetens bånd,
den er hva vår Gud vi skylder, den er frukten av hans Ånd. 
Derfor med Guds-kjærligheten vokser opp om kapp Guds-freden. 
Vi skal også bli ved den ett med sjelens beste venn.

(Grundtvigs salme Kjærlighet er lysets kilde NoS 223)