Dåp

Fylt av beven foran ukjent fremtid
legger vi vårt barn i dine hender.
Det som skjer i dåpen, gir oss trygghet.

Fra Svein Ellingsens dåpssalme (NoS 618)

Barnet ditt er et under det ikke fins maken til – ennå bitte liten, men likevel en selvstendig person. Dette lille mennesket har du fått et helt spesielt ansvar for. I årene som kommer skal dere utforske verden sammen.

I Den norske kirke blir de fleste døpt som småbarn, ofte i løpet av de første tre-fire månedene. Men det er ingen aldersgrense for dåp.
Konfirmasjonstiden fører hvert år til at mange unge ønsker dåp.

Ved dåpen blir barnet medlem av det Den norske kirke - samtidig blir de en del av et større fellesskap med alle døpte - den universelle kirken.

Når du ønsker å gjøre en avtale om dåp:

Det er nå mulig å finne frem til best mulig tidspunkt for dåp i kirkene via internett.
Følg linken og finn frem til ledige tidspunkt for når det er mulig å døpe barnet ditt i den kirken du ønsker. Her kan du selv registrere mange av de opplysningene som kreves for dåp og sende inn forespørsel om dåp.

Du kan også ta kontakt med kirketorget hos Bergen kirkelige fellesråd (55 59 32 10 / kirketorget@bergen.kirken.no) for å avtale tid og sted. Her registreres barnets navn, valg av faddere, aktuelle adresser, telefonr. o.l.

  • Før dåpsdagen har dere en dåpssamtale med presten. I samtalen snakker presten om dåpen og orienterer om det som skjer i kirken den aktuelle dåpssøndagen.
  • I tillegg kommer dere til en samling i Nykirken sammen med andre dåpsforeldre, hvor menigheten presenterer sitt program for trosopplæring. 
  • Om dere er bosatt utenfor Bergen domkirke menighet, men ønsker å døpe barnet i en av sentrumskirkene, ta kontakt med kirketorget og menighetskontoret der dere bor.