Trosopplæring

I dåpen blir barnet medlem av Den Norske Kirke. Målet for kirkens trosopplæring er at barnet får kjennskap til den kristne tro og at dette kan gi den døpte både glede over livet og hjelp til å mestre det.
Foreldre og faddere har sammen med kirken ansvaret for at barnet opplæres i kristen tro og praksis.

Bergen domkirke menighet har en rekke tilbud innenfor trosopplæringen. Disse finner du i hovedsak under fanen barn og unge og Barnas katedral.
I tillegg inviterer menigheten til spesielle arrangementer knyttet til ulike punkt i et barns liv frem til konfirmasjonen.
Disse invitasjonen kommer personlig i posten til døpte barn i riktig alder, og som bor i Bergen domkirke menighet.

Min kirkebok

4 år - utdeling av 4-årsbok

Hver høst blir 4 åringene invitert til henholdvis Nykirken og Domkirken. De kan m.a.o velge hvor de vil ta imot boken.
I domkirken har vi feiret Mukola messe i samarbeid med domkirken menighetsbarnehage. Det er en tilrettelagt gudstjeneste hvor barna kan vandre rundt til ulike stasjoner midt u gudstjenesten.
I Nykirken er det høsttakkefest hvor Nykirkens barnehage er samarbeidspartnerer.

Tårnagenter

 

 

 

8 år - tårnagenthelg

En gang i året møtes 8-åringer til tårnagenthelg i Nykirken/Barnas katedral. Agentenes oppdagelsesferd i kirken fører dem gjennom labyrinter, middelalderruiner, bakrom fulle av verdifulle skatter og ikke minst opp i tårnet. Der utforskes kirkeklokkene, utsikten over byen nytes, tårnuret oppleves fra innsiden og en engel stiger ned fra oven og lærer agentene en englesang. På søndagen møtes agentene igjen til en gudstjeneste der de får bruk for mye av det de har lært dagen før. Til slutt blir familiene og resten av forsamlingen invitert på tårnagentkirkekaffe.

Lys våken

11 år Lys våken

11-åringer blir invitert til overnatting i Domkirken mellom lørdag og søndag! Lørdagen er det sporløype inne og utenfor kirken, tårnsafari, orgelstund, pizza, lek og forberedelse til adventsgudstjenesten søndagen – hvor foreldre og familie til 11-åringene er spesielt invitert.

 

For hjelp og råd, tips og veiledning i om barn, tro og verdier kan følgende linker anbefales

IKO - kirkelig pedagogisk senter. Dåpsklubben Tripp Trapp

Barnevakten - veiledning om barn og medier

Barn og tro - Kirkerådets ressurssenter

Dåpsopplæring på nett - utviklet av Søndagsskolen Norge