Tid og sted for dåp

Når og hvor ønsker dere å døpe barnet?
Det kan gjøres her på nettsiden eller via telefon.

 

Dåp, illustrasjon

På nettet:
Følg linken og finn frem til ledige tidspunkt for når det er mulig å døpe barnet ditt i den kirken du ønsker. Her kan du selv registrere mange av de opplysningene som kreves for dåp og sende inn forespørsel om dåp.
Elektronisk forespørsel om dåp fungerer fint ved bruk av PC, mens vi fortsatt har problemer
med å få det til å fungere tilfredsstillende på nettbrett og mobil.

På telefon eller e-post:
Ta kontakt med kirketorget hos Bergen kirkelige fellesråd
Telefon: 55 59 32 10 
E-post: kirketorget@bergen.kirken.no

Her kan du også avtale tidspunkt og sted for dåp.
Her registreres barnets navn, valg av faddere, aktuelle adresser, telefonr. o.l.