Diakoni

«Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Det er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kamp for rettferdighet.»

Diakonien skal være en grunntone i alt som skjer i kirken og infiltreres i arbeidet.

Diakonen er leder for omsorgstjenesten, og har sammen med diakoniutvalget ansvar for at den lokale diakoniplanen som blir laget settes ut i live.

Vi jobber hele tiden for å holde levende og forbedre omsorgsarbeidet og har en tilgjengelighet som strekker seg 24 timer i døgnet, da Kirkens SOS også er en del av kirkens arbeid. Vi ønsker å gi passende tjenesteoppgaver til alle døpte, for å utruste menigheten på en best mulig måte, og tjene mennesker i byen vår for en bedre by. Vi er f.eks. godt i gang med å bygge opp besøkstjenesten for eldre, og andre viktige tiltak for barn og unge er i sving. Mange ting er i emning og samarbeidet med andre gode aktører øker kvaliteten og bredden i arbeidet vårt.

Sammen skal vi bry oss om hele mennesket slik at alle opplever seg verdifull

Diakon ansatt i 50%.
Ingrid Vik
iv588@kirken.no
55593279
Kontortid fra 11.00 -15.00 tirsdager