Diakoni

Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Det er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kamp for rettferdighet.

Diakonien skal være en grunntone i alt som skjer i kirken.

Diakonen er leder for omsorgstjenesten, og har sammen med diakoniutvalget ansvar for at den lokale diakoniplanen som blir laget settes ut i live.

Bergen Domkirke menighet jobber hele tiden for å holde levende og forbedre omsorgsarbeidet. Vi er tilgjengelige hele døgnet, da Kirkens SOS også er en del av menighetens arbeid. Vi ønsker å gi passende tjenesteoppgaver til alle døpte, for å utruste menigheten best mulig til å tjene mennesker i byen vår. Vi er godt i gang med å bygge opp besøkstjenesten for eldre, og andre viktige tiltak for barn og unge er på plass og noe er fortsatt i støpeskjeen. Mange ting er i emning og samarbeidet med andre gode aktører som blant annet Kirkens Bymisjon og Kirkens SOS øker kvaliteten og bredden i arbeidet vårt.

Sammen skal vi bry oss om hele mennesket slik at enhver opplever seg verdifull.

 

Bergen domkirke menighet utarbeidet i 2017 en omfattende diakoniplan. Denne planen kan du lese her.