Konfirmasjon

Mange unge velger konfirmasjon i kirken.
I Bergen domkirke menighet holdes det konfirmasjon i Domkirken, Johanneskirken og Nykirken.

Konfirmantene har egen nettside, med mer detaljert informasjon om konfirmantopplegget i menigheten.

 

Datoer for konfirmasjoner i 2018:

Johanneskirken:  Søndag 6.mai
Domkirken: Torsdag 10.mai (Kristi himmelfart) 
Nykirken: Lørdag 12.mai
Mariakirken: Søndag 13.mai