Teser i tiden

11.10.17

«Teser i tiden» er et prosjekt med mål om å skape en arena for åpen debatt om aktuelle samfunnsspørsmål, inspirert av reformasjonen. Den siste tesen blir presentert på frokostmøte 1. november.

Siden januar har det blitt presentert en ny tese hver uke i forbindelse med jubileeet. Tesene blir presentert på et frukostmøte hver onsdag kl 08.00 i Café a Capella på baksiden av Johanneskirken. Den siste tesene blir presentert onsdag 18. oktober, 25. oktober og 1. november.

Tesene kan blant annet se på tårnet til Johanneskirken når det er mørkt. Tesene ligger også på nett og blir vist på skjermer ute på ulike steder i Bergen.

Reformasjonsbyen Bergen

 Den 31. oktober 2017 er det 500 år siden den tyske munken Martin Luther offentliggjorde sine berømte avlatsteser i Wittenberg, noe som skulle vise seg å forandre store deler av verden. Reformasjonsbyen Bergen er Norges representant i et nettverk av 68 europeiske byer.

Reformasjonsbyen Bergen inviterte til folkelig fest og faglig fordypning 3. - 7. mars, men også resten skal og har jubileet blitt markert på ulike måter. 

Luther og reformasjonen har satt sitt tydelige preg på hele samfunnet vårt. Noe av det feires, annet skal debatteres. Gjennom ulike arrangementer er du velkommen til å oppleve kunst og kultur, reflektere over samfunnsutviklingen, oppleve Bergen i lys av reformasjonen og feire nåden.

Les mer her https://www.facebook.com/pg/reformasjonsbyenBergen/events/?ref=page_internal

Hva er en tese?

En tese er en påstand med hold i. En tese bygger på gode argumenter eller er et godt argument i seg selv. Tesen kan godt være spissformulert for å vekke interesse og provosere til debatt. Teser bør følges opp med samtale der en greier ut om temaet/saksinnholdet og får brynt argumentene. Målet med teser er mer sannhet mellom personer.

I "Teser i tida" er tanken at en tese eller en påstand uttrykker en overbevisning eller en ytring innenfor troen/kirken sin verden eller innen samfunnslivet som en gjerne vil løfte frem, eller som en ønsker at det skal gjøres noe med/ rettes på/ som er uutholdelig/ som en ønsker skal ta slutt, eventuelt som en ønsker å ta vare på. Eventuelt stikkordene (på engelsk): kva gjør meg «sad, mad, glad»?

Invitasjon om å sende inn teser er sendt til organisasjoner, institusjoner, utdanningssteder, kirker m.m., i tillegg til at folk flest er oppfordret til å bidra.

De innsendte tesene har blitt sortert og valgt ut av en redaksjonskomité med medlemmer fra Juridisk fakultet, Institutt for design ved fakultet for kunst, musikk og design, UiB og Bjørgvin bispedømmekontor.

Luther sine teser

Luther sine teser var en reaksjon på bruken av avlat. Han mente praksisen ikke var rett og laget 95 punkt der han pekte på utfordringer ved avlats-praksisen. Innledningen til tesene er slik (dansk):
«Af ret sand kjærlighed og inderligt ønske om (uden at søge forfengelig ære) at bringe sandheden for dagen, vil den ærværdige fader dr. Mart. Luther, augustinermunk i Vittenberg, magister i de frie kunster og den hellige skrift osv., ved Guds naade drøfte følgende setninger om aflad, disputere derom, forsvare og holde fast ved dem mod broder Johan Tetzel af prædike-ordenen. Han beder dem, som ikke kan være nærværende og forhandle med ham derom, at de fraværende vilde gjøre det skriftlig.»

https://no.wikisource.org/wiki/De_95_teser

 

Nye teser i tiden

Velkommen til frokostmøte onsdag 18. oktober, 25. oktober og 1. november klokken 08.00

Du kan kjøpe LutherFrokost til kr 55 hos GodtBrød på Vestre Torggten fra kl 07.30

 

Illustrasjon: Marvin Halleraker