Global uke 12. - 19. november

13.11.17

Denne uken er det global uke mot moderne slaveri i landets kirker og menigheter, også i Bergen domkirke menighet blir dette markert.

Slaveri er ikke avskaffet, men opptrer i stadig nye former. Millioner av mennesker i er offer for menneskehandel over landegrenser i sex-handel, tvangsarbeid, organtyver, tvangsekteskap. Klimaendringene og den globale flyktning-situasjonen bringer nye mennesker inn i ulike former for utnyttelse. Noen tjener grovt på andres sårbare situasjon.

Denne uken går mange kirkesamfunn i Norge sammen om å markere Global uke mot moderne slaveri 12.-19. november, en årlig uke der kirkene sammen og samtidig løfter et globalt rettferdighetstema.

Mariakirken i Bergen hadde økumenisk kveldsgudstjeneste 12. november med besøk av dalit teologen Chandran Paul Martin. Han er prest fra India og er selv dalit (kasteløs). Han har doktorgrad i teologi og lang fartstid i kirkelig og diakonalt arbeid i India. Dr. Chandran Paul Martin forteller at India har en rekke utfordringer knyttet til moderne slaveri. Som i andre deler av regionen er barneekteskap og menneskehandel et problem. Slaveri foregår som barnearbeid, tvangsarbeid, tigging og prostitusjon. I tillegg, forteller Chandran, er det i den siste tiden blitt uttrykt bekymring for økt salg av menneskelige organer i regionen. Det er også store utfordringer knyttet til kastesystemet, og hvordan yrke er knyttet til kaste – da særlig for dalitene (de kasteløse/laveste kaste i det indiske kastesystemet).

I år sammenfaller to kirkelige tiltak i arbeidet mot moderne slaveri: De lutherske kirkene markerer 500 år med reformasjon med å understreke at «Mennesker er ikke til salgs» i gudstjenester den 19. november.

 

TABUTORSDAG

I St. Jakob er denne månedens Tabutorsdag også en del av Globaluken 2017 med tema moderne slaveri. Vel møtt i Bergens kulturkirke for unge torsdag 16. november kl. 19

Kveldens første gjest er Dag Erik Berg fra Universitet i Bergen og Universitet i Gøttingen og skal blant annet snakke om Dalitenes - de kasteløse - sin posisjon i det moderne India. Hvilken rolle spiller kaste og hvordan er situasjonen til utsatte grupper i India?

Gjest nummer to er Iris B. Frøybu fra Factlines og hun har arbeidet flere år i sør-øst Asia blant annet i Bangladesh og er ekspert på arbeidsforhold og import fra Sør-Øst Asia foregår. Vi skal snakke om hvilke arbeidsrettigheter som finnes og hvordan importører og bedrifter kan avdekke brudd på menneskerettighetene og bidra til at produkter vi kjøper ikke bidrar til utnytting og menneskel...ig slaveri.

Samtalen foregår i Jakobsalen og vil bli ledet av Trygve Nesse. Kaffe/Te står klart før samtalen starter.
Vel Møtt!

 

 

 

 


Illustrasjonsfoto: Siv Thompson