Besøk av vennskapsmenighet i Turku

12.09.17

Denne uken har Bergen domkirke menighet hatt besøk av representanter fra vår vennskapsmenighet i Turku i Finland.

Menigheten i Turku har sammen med representanter fra Bergen domkirke menighet blant annet besøkt Mariakirken og sett på restaureringsarbeidet som er gjort der.

Under sitt besøk skal menigheten i Turku også besøke andre menigheter i Bergen.

Vennskapssamarbeidet med Turku startet i 2011, og siden den gang har det vært gjennomført en rekke besøk mellom menighetene som er med i samarbeidet. I Bergen er også Søreide og Åsane menighet med i vennskapsavtalen.

Målet med samarbeidet er å proklamere Kristus i våre nasjoner gjennom det vitnesbyrd som ligger i enhet og samarbeid.