Bispevisitas 18. - 28. januar

16.01.18

Det jobbes i kulissene når det nærmer seg tid for bispevisitas. 18 - 28, januar får Bergen domkirke menighet besøk av biskop Halvor Nordhaug, og i løpet av 10 hektiske dager skal livet i menigheten gås etter i sømmene.

Bergen domkirke menighet er et stort konglomerat av virksomheter, og det legges opp til at biskopen skal få se flest mulig av de ulike delene av menighetsarbeidet.

- Vi har plukket ut tre viktige områder som vi ønsker å vie særlig oppmerksomhet. Det er diakoni, kultur/kirkemusikk og trosopplæring, sier Hans Jørgen Morvik, sokneprest i menigheten.

Biskopen skal blant annet besøke Domkirkehjemmet, og ha møter med våre øvrige diakonale institusjoner, Kirkens Bymisjon og Kirkelig Dialogsente. Han skal også delta på gudstjeneste i alle kirkene.

- I tillegg ønsker vi å sette fokus på hva det vil si å være en bymenighet med en domkirke. Vi ser at i mange byer storbyer får domkirkene en ny betydning for folk flest, og vi ønsker å sette fokus på hva kirken vil bety i en relativt stor by som Bergen i årene som kommer, fortsetter han.

Dette temaet vil også settes på dagsorden under en samling på Litteraturhuset den 24. januar. Her legges det opp til en viktig debatt om kirkens fremtid i bybildet med temaet "Hva om kirken forsvant". Under samlingen vil det blant annet belyses hva det vil bety for byen om kirken som institusjon hadde forsvunnet fra bybildet, og hva kirken i Bergen skal være i fremtiden.

En bispevisitas er en gammel institusjon der biskopen både skal øve tilsyn, men også inspirere og motivere medarbeidere og menigheten. I år er det 15 år siden Bergen domkirke menighet hadde sin forrige bispevisitas.

Programmet kommer snart.