Gudstjenester under visitasen

16.01.18

18. - 28. januar besøker biskop Halvor Norhaug Bergen domkirke menighet. Her er en oversikt over de arrangementene hvor du kan møte biskopen.

18. JANUAR

  • JOHANNESKIRKEN 18.00 - Kveldsmesse ved Anna B. Hovda. St. Sunniva kammerkor deltar under gudstjenesten. Biskopen er til stede under gudstjenesten.

21. januar

  • NYKIRKEN 11.00 - Messe for liten og stor - gudstjeneste ved Øyvind Rise. Denne søndagen deltar både konfirmanter, barnekor, familiekor og Tweens. Biskopen er til stede under gudstjenesten.

 

  • MARIAKIRKEN 18.00 - Gudstjeneste ved Hildegunn Isaksen. Karstein Askeland er organist. Mariakirkens kantori deltar på kveldsmessen. Biskopen er til stede under gudstjenesten.

24. januar

  • FOLKEMØTE OM KIRKEN I BYEN: Hva om kirken forsvant? Mer informasjon om folkemøtet og debatten rundt kirkens rolle i byen vår i fremtiden, finner du på neste side.

28. januar

  • DOMKIRKEN 11.00 – Visitasgudstjeneste. Biskop Halvor Nordhaug preker, og alle menighetens prester deltar. Bergen Domkor fremfører Palestrina – Missa Aeterna Christi Munera, som en del av visitasgudstjenesten. Etter kirkekaffen holder biskopen sitt visitasforedrag. Dette er åpent for alle.
  • ST. JAKOB kl 19.00 – Gudstjeneste unge voksne ved studentprest Inge Høyland. Biskopen er til stede under gudstjenesten.