Ønsker åpen kirke

19.01.18

Biskop Halvor Biskop er godt i gang med sin visitas i Bergen domkirke menighet. I går avsluttet han dagen med kveldsgudstjeneste og kirkekaffe i Johanneskirken.

«Johanneskirken har en unik plassering i byen, alle vet hvor den er. En ting jeg kunne ønske meg er Johanneskirken som åpen kirke i hverdagen, for folk som vil komme inn og finne ro» sa biskopen i sin tale under gudstjenesten.

I dag fortsetter biskopen programmet sitt og skal blant annet møte personer som arbeider i noen av menighetens diakonale virksomheter, og se nærmere på menighetens arbeid innen økumenikk og dialogarbeid.

 

 

Bildet over: Her er biskopen sammen med Anna Bæckström Hovda og Marianne Bergsjø Gammelsæter fra Kirkelig dialogsenter Bergen

Bildet under: Nattverd i Johanneskirken under kveldsmessen.