En uke med samtale

26.01.18

Bispevisitasen går mot slutten, og vi ser tilbake på en innholdsrik uke med gode samtaler, viktige evalueringer og diskusjoner om fremtiden.

Visitasen har vært tettpakket med program, og de ulike sidene av driften i menigheten har blitt grundig gjennomgått av biskopen i samarbeid med stab, prester, BKF, bispedøme, menighetsråd, kirkekomiteene og en del eksterne aktører.

Bergen domkirke menighet er en aktiv sentrumsmenighet med et høyt og variert aktivitetsnivå. Dette vil vi også fortsette med i fremtiden. Gudstjenestelivet i kirkene er en sentral del av arbeidet, og her peker biskopen på at det er viktig å jobbe med å tydeligegjøre hver enkelt kirkes profil i enda større grad. Samtidig er det viktig å jobbe med menighetsarbeidet som helhet, og styrke samarbeidet internt i menigheten.

Selv om gudsjenestene er viktige er det likevel i "hverdagskirken" det aller meste av aktiviteten foregår. Diakonien har gjennom uken blitt stående som symbolet på selve "hjertet" av det som foregår i menigheten og i byen for øvrig. Det er vanskelig å tallfeste alle de diakonale tiltakene som gjøres, og diakonien innbefatter alt fra sykehjemsplasser, babysang, kirkens SOS, Kirkens bymisjon, og så videre. Også her peker biskopen på at det er viktig å skape enda tettere samarbeid.

Kirkemusikken lever og leverer i aller høyeste grad i kirkene i menigheten. Hvert år deltar rundt 35 000 personer på konserter i en av de fem kirkene. Den høye kvaliteten må opprettholdes, og arbeidet med en ny kirkemusikkplan vil gjøre fokus på dette arbeidet enda tydeligere.

Samarbeidet mellom Und Katedral (St. Jakob) og Barnas katedral (Nykirken) har vært et mye diskutert tema gjennom uken. Det er viktig å fortsette å evaluere de tiltakene som gjøres i disse to kirkene, sette spørsmålstegn og tenke nye tanker. Samfunnet er i kontinuerlig endring, særlig er dette en utfordring i forhold til arbeidet med trosopplæring. Biskopen har flere ganger under visitasen pekt på hvor viktig det er å få med de unge og ha et godt tilbud til barna før konfirmasjonsalderen.

Biskopen har også tatt opp viktigheten av god kommunikasjon i tiden vi lever i. Her har menigheten mye å jobbe videre med. Men med ansettelsen av en informasjonsarbeider og gjenopprettelsen av menighetsbladet SPOR har menigheten tatt noen små steg på veien.

Bergen domkirke menighet forvalter noen av de viktigste bygningene i byen, og særlig er potensiale stort når det gjelder å utvikle arbeidet i Mariakirken for turister og besøkende. Dette er også noe som skal jobbes med i tiden fremover.

Summen av inntrykk, samtaler og evalueringer vil biskop Halvor legge frem under søndagens visitasforedrag i Domkirken.

Visitasgudstjensten starter i Domkirken søndag 28. januar kl 11.00

 

Vi ses på søndag!

 

Bildet under er fra biskopens besøk hos Kirkens bymisjon i Korskirken.