Veksthus for liv og tro

26.01.18

Som en del av bispevisitasen skal alle menighetens virksomhetsområder gjennomgås, og i dag samtalen dreiet seg om trosopplæring, og arbeidet med Barnas katedral og Ung katedral.

Biskop Halvor påpekte under samlingen av Bergen domkirke menighet kan være stolt av det arbeidet som er gjort med Barnas katedral i Nykirken. «Det er et pionerprosjekt, der man våger å satse massivt og ensidig på trosopplæringstiltak for barn. Dette er en vellykket satsing som folk ser og blir inspirert av. Samtidig er det viktig å påpeke at Barnas katedral er et prosjekt og ikke et bygg, derfor er det viktig å spre trosopplæringstiltakene også i andre deler av byen, fordi bydelsidentiteten i byen er stor. Et ønske er også at Barnas katedral kan være et kraftsenter for stor-Bergen der representanter fra BDM kan reise ut, og andre kan komme inn og ta del i det arbeidet som blir gjort i Barnas katedral for barn og unge», sier Biskopen.

En viktig oppgave for Bergen domkirke menighet er å bedre samarbeidet totalt sett, i forholdet mellom helhet og del. I en stor menighet er det mulig å spesialisere seg innenfor fagfelt, som trosopplæring, da er utfordringen å få med seg hele menigheten på arbeidet. En fordel med spesialisering og spisskompetanser er at andre menigheter kan ta del i det verdifulle tankegodset i BDM og prosjektene Barnas katedral og Ung katedral. Et tettere samarbeid kan være med å påvirke hvilken «nistepakke» barna tar med seg ut i verden etter at de har vært med på menighetens trosopplæringsopplegg.

Arbeidet med St. Jakob og Ung katedral startet i ungdomsåret 2013, med åpningen av Ung katedral åpnet på slutten av året. Visjonen for satsingen var da å skape en kirke som pulserer av liv, fylt av aktivitet gjennom hele uken og året. Dette har St. Jakob fått til med sine satsinger på kultur, studioet Vestavind, ungdomsklubben Bølgen og gudstjenestene med ulikt innhold og profil. Et mål har også vært at dette arbeidet skal være en vei inn i kirken for de unge.

En utfordring i tiden fremover vil være hvordan man kan styrke arbeidet med trosopplæring og samarbeidet mellom Barnas katedral og Ung katedral, slik at disse to prosjektene i sum blir det biskopen kaller et «veksthus for liv og tro».