Verdig og viktig

30.01.18

Bispevisitasen ble avsluttet med høytidelig og mektig gudstjeneste i Domkirken søndag 28. januar.

Alle prestene i menigheten deltok i gudstjenesten. I tillegg bidro begge domkantorene våre, en messingkvartett og Bergen Domkor, som alle nok engang vitnet om den høye kvaliteten som er på menighetens kirkemusikk.

De tradisjonelle messeleddene Kyrie, Gloria, Sanctus og Agnus Dei ble under gudstjenesten hentet fra G. Palestrinas "Missa Aeterna Christi Mundi", som er bygget på Sunniva-hymnen fra 1100-tallet. Disse liturgiske leddene ble fremført av Bergen Domkor.

Etter gudstjenesten holdt biskop Halvor sitt visitasforedrag.

Ti dager med tett program har gjort inntrykk på biskopen. Han pekte på at Bergen domkirke menighet på mange måter er en foregangsmenighet som preger folks inntrykk av hva kirken er og gjør.

"Det er er mye og glede seg over i menigheten, og jeg kjenner på en glede og takknemmlighet over alt som skjer. Likevel er det mange utfordringer", sa en forkjølet biskop Halvor i sin innledning, før han fikk hjelp av sin kollega Torfinn Wang til resten av fremføringen. 

Mot slutten av foredraget tok biskopen ordet igjen og kom med en oppsummering av sine inntrykk gjennom uken. Helt til slutt kom han med en rekke konkrete utfordringer til menigheten. Dette er utfordringer menigheten er oppfordret til å arbeide med å forbedre i året som kommer.

Noen av tiltakene han utfordret menigheten på er:

- Å la Johanneskirken være åpen noen timer hver dag

- Å styrke rekrutteringen og oppfølgingen av frivillige

- Å gjøre radikale grep ved innredningen av Domkirken i forbindese med renoveringen

Resten av foredraget og utfordringene kan du om kort tid høre her:

https://kirken.no/nn-NO/bispedommer/bjorgvin-bispedome/presentasjon-av-biskopen/talar-og-ytringar/