Mindre alene sammen & Diakoniens dag

17.10.18

Søndag 21. oktober er det årets TV-aksjon, og i år går pengene til Kirkens Bymisjon sitt arbeid for å skape et varmere og mer inkluderende samfunn.

Det er fremdeles behov for bøssebærere. Mer informasjon om dette finner du her: https://blimed.no/tv-aksjonen-2018/
Tidspunktet for bøssebæringen er mellom klokken 16.00-18.00 søndag 21.oktober.
Norge er et samfunn der forskjellene øker. Forskjeller som ikke først og fremst handler om etnisitet eller religion, hvor du kommer fra eller hvem du er. Men om du er innenfor eller utenfor.

Det er mange måter å være utenfor på. Fra å mangle en seng å sove i, til å være utenfor arbeidsliv eller sosiale fellesskap. Dette rammer ikke bare enkeltpersoner, men gir ringvirkninger for hele befolkningen. Med TV-aksjonen kan Kirkens Bymisjon skape møter som endrer liv, skape nye fellesskap, tilby en seng eller en samtale - og slik bidra til at flere får muligheten til å oppnå egne mål og drømmer.

Diakoniens dag
Søndag markeres også Diakoniens dag under gudstjenesten i Domkirken kl. 11. Med denne markeringen ønsker vi å sette mer fokus på det diakonale arbeidet både i menigheten og i byen vår for øvrig. Leder for Kirkens Bymisjon, Arne Lynngård, vil være til stede under gudstjenesten. Det vil også være med deltakere fra Kirkens SOS og Kalfarhuset.

Offeret går naturligvis til Kirkens Bymisjon denne dagen.