Åpning av Kong Oscarsgate og Domkirkeplassen

18.10.18

Det blir åpne dører og orgelkonsert i Bergen domkirke i forbindelse med den offisielle åpningen av Kong Oscarsgate lørdag 20. oktober. 

I forbindelse med åpningen blir det bilfri gate med aktiviteter, og gaten er stengt for motorisert ferdsel i tidsrommet 1100-1500.

Program:
11.00: Gudstjeneste i Bergen domkirke
1200: Gatevandring fra Bryggesporden til Domkirkeplassen v/ lokalhistoriker Jo Gjerstad. Oppmøte ved Bryggesporden (Krysset Kong Oscars gate/ Vetrlidsallmenning).
1300: Offisiell åpning på Domkirkeplassen - Velkommen - Tale v/ avdelingsdirektør i Statens vegvesen Grethe Vikane - Tale og snorklipp v/ byråd for Byutvikling Anna Elisa Tryti - Enkel utendørs servering
Ca. 13.30: Det blir konsert åpne dører og konsert med organist Per Inge Hove i Bergen domkirke etter den offisielle åpningen, og du kan få med deg den store fotoutstillingen i forbindelse med Bergen Kirkeautunnale inne i kirken!

Hanseater fra Bergen Byspill lager stemning for store og små med sang og musikk, og arkeologer som deltok i utgravingen forteller om funnene de har gjort i Kong Oscars gate. Opprustingen av Kong Oscars gate har pågått siden 2016. Prosjektet omfatter strekningen fra Bryggesporden til Domkirkeplassen. Gaten er utformet som et delt gaterom for alle trafikanter, og har blitt envegskjørt med fartsgrense på 30 km i timen. Hele gatestrekket har fått ny belysning og gaten er rustet opp med nytt dekke. Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) har gjort utgravninger under anleggsperioden.

Arr: Bergen kommune | Hordaland fylkeskommune | Jernbanedirektoratet | Statens vegvesen | Fylkesmannen i Hordaland