Gud bor i all kunst

23.10.18

Når barne-og ungdomskantor Eirik Breivik Minde vigsles i Nykirken søndag 28. oktober er det aller første gang en kantor vigsles under en jazzmesse.

Eirik Breivik Minde fulgte kallet sitt etter å ha snublet baklengs inn i kirken. Med brennende hjerte for musikk og barne- og ungdomsarbeid, ble kirken et naturlig valg for ham; et sted der han kan bruke sine gaver til beste for andre mennesker. Eirik har de siste årene hatt sitt daglige virke som barne- og ungdomskantor i Bergen domkirke menighet og jobber hovedsaklig med barn og unge på ulike arenaer:
- Jeg pleier å si at jeg har spisskompetanse på bredde. Jeg liker å jobbe for å skape gode møteplasser, tilrettelegge for kreative prosesser, og skape miljøer der barn og unge blir møtt med åpenhet og respekt i en felles søken om å skape noe ekte, forteller han.
Eirik er så vidt vi vet landets første og eneste barne- og ungdomskantor. Og han er meget glad for muligheten til å jobbe målrettet mot denne målgruppen, med Nykirken og St. Jakob som hovedarenaer;
- Meg bekjent er denne stillingen unik i landet, og det er fantastisk at menigheten og BKF har opprettet en slik stilling. Det viser en intensjon om og en vilje til å ta inn over seg endringene vi står i, både i kirken og i kulturlivet generelt, sier Eirik.

Siste kantor utdannet i Bergen
¬Våren 2018 gjennomførte Eirik sin eksamenskonsert i Bergen domkirke, og ble samtidig den siste kantoren utdannet ved Griegakademiet i Bergen før studiet ble lagt ned.
- Det er et stort uforløst potensiale innen musikk- og kulturlivet i kirken, og det er paradoksalt hvor stort sprik jeg opplevde mellom studieinnholdet og arbeidshverdagen, forteller Eirik. Han mener kantorutdanningen ikke er tilstrekkelig oppdatert i forhold til kirkens behov eller det allmenne kulturlivet:
- Kirkekulturen skal og bør engasjere. Vi må gjøre dette til noe folk kan engasjere seg i. Kulturlivet i samfunnet, og i kirken, er i enorm utvikling og vi må ta tak i arbeidet med å aktualisere oss, være en del av bevegelsen. Samtidig viktig å unngå at det oppleves som en konflikt mellom det nye og det gamle, fremhever Eirik og legger til:
- Jeg tror Gud liker både jazz og tradisjonell orgelmusikk. Muligens til og med trekkspill har jeg hørt rykter om.

Tradisjonell messe i ny musikalsk drakt
I Den Norske kirke vigsles prester, diakoner og ¬kateketer. Vigslingen signaliserer en forpliktelse knyttet til tro, liv og lære. Det er en innvielse til tjeneste for Gud og et uttrykk for at dette er noe annet enn en vanlig jobb. For Eirik er det naturlig at vigslingen skjer under en jazzmesse:
- Jazzen ligger mitt hjerte nært, og jeg er glad for at biskopen var positiv til dette, forteller Eirik.
Under den særegne jazzmessen i Nykirken deltar også musikere fra Brorsons kirke i København og biskop Halvor Nordhaug. Jazztrioen har i lang tid brukt jazzen som kirkemusikalsk uttrykk og Brorson Kirke er Danmarks eneste folkekirke med en rytmisk musikkprofil.
Biskop Halvor Nordhaug ser selv frem til den utradisjonelle vigslingen i Nykirken:
- Dette er en original konstruksjon som jeg neppe tror har blitt gjort før. Det blir en fin anledning til å synliggjøre kantortjenesten som en sentral og viktig tjeneste i kirken, sier Nordhaug.
Biskopen avslutter med et lite resonnement rundt Gud og musikk:
- Gud liker helt sikkert både god jazz, pop, klassisk og country. Gud har jo gitt oss skapende evner, og som det står i Det nye testamentet: «All God gave og all fullkommen gave kommer ovenfra». All musikk som gjør oss godt kommer fra Gud.

Jazzmessen er en del av programmet under Bergen Kirkeautunnale.

Les mer på www.autunnale.no og www.bergendomkirke.no¨