Hellige tre kongers fest

18.12.18

Bli med på menighetens felles juletrefest! Søndag 6. januar feirer vi tradisjonen tro Hellige tre kongers fest!

Dagen starter med familiegudstjeneste i Johanneskirken og gudstjeneste i Bergen domkirke. Etter gudstjenesten er det felles opptog med de hellige tre konger fra Torgalmenningen (kl. 12.30) til Nykirken/Barnas katedral.

I Nykirken blir det juletrefest med mat, korsang, fiskedam for barna, og juletregang med mange ringer. Hjertelig velkommen til store og små.

De som trenger kirkeskyss fra Domkirken kan melde seg/skrive seg på liste når de er på gudstjeneste i Domkirken