Nå kan du bli fast giver!

06.12.18

Givertjeneste er blitt en vanlig måte å samle inn penger til arbeidet både i kirken og frivillige organisasjoner. Vi inviterer alle til å være med å gi en gave til menighetens arbeid. 

Nylig har vi satt i gang en organisert givertjeneste i Bergen Domkirke menighet.
Her i Bergen Domkirke menighet vil vi satse på givertjeneste til konkrete prosjekter i menigheten vår. Det kan være barne- og/eller ungdomsarbeid, trosopplæring, diakoni og eldrearbeid, kirkemusikalsk virksomhet eller utvikling av gudstjenesteliv for å nevne noe.


Vi ønsker ikke at givertjenesten skal være et kontinuerlig mas om penger. Ordningen skal være frivillig, og det er selvsagt opp til hver enkelt å være med. Deltakerne kan også når som helst trekke seg og avslutte avtalen.


Etter at forholdet mellom stat og kirke ble endret for noen få år siden er det skapt større usikkerhet omkring den fremtidige finansieringen av Den norske kirke. Etter hver vil det komme en ny lov om kirkeordningen her i landet. Men mange tror at kirken selv må ta et større ansvar for sin egen økonomi i fremtiden - ikke minst når det gjelder menighetenes egen virksomhet. Dette er noe av bakteppet for at stadig flere av Den norske kirkes menigheter nå satser på fast givertjeneste.

En rekke andre menigheter i Bergen er godt i gang med givertjeneste. For et knapt år siden gjennomførte biskop Halvor Nordhaug bispevisitas i Bergen Domkirke menighet. I sitt visitasforedrag i Domkirken ba han menigheten om å opprette en fast givertjeneste, og det er denne oppfordringen menighetsrådet nå følger opp med konkret handling.

Oppstarten av vår givertjeneste ble enstemmig vedtatt av menighetsrådet i midten av november. Dermed ønsker vi å invitere alle til å være med og støtte ulike prosjekter og arbeid i menigheten ved å forplikte seg til å gi eksempelvis 100 kroner, 200 kroner eller et annet beløp per måned.

Dermed er utfordring gitt. Menighetsrådet håper og tror at mange av dere vil bli med og samtidig få en fast struktur på å støtte kirkens arbeid. Og med det er det også hyggelig å ønske dere alle en riktig god og velsignet julehøytid. Og husk: Du er hjertelig velkommen til julegudstjenestene våre.

- Rune Valderhaug, leder av menighetsrådet - 


Ønsker du å bli fast giver kan du trykke på denne linken.