Enhver kirke er et Betlehem

07.12.18

Dagens luke i adventskalenderen er et er en bønn fra Keltisk tradisjon. 

Enhver kirke er et Betlehem

 

Jeg åpner døren til stallen
Jeg kneler for barnet
Jeg tilber sammen med hyrdene
Jeg tilber Jesusbarnet
Jeg grunner på Ordet som er blitt menneske
Jeg fylles av Guds kjærlighet
Jeg synger Gloria med englene
Jeg bærer fram gaver sammen med vismennene
Jeg kommer fra et land langt borte
Jeg mottar den levende Herren
Jeg holder ham i hendene mine
Jeg går videre fylt av glede
og priser og lover Gud

 

Each church is a Bethlehem

 
I open the stable door.
I kneel before the infant.
I worship with the shepherds.
I adore the Christ child.
I ponder the Word made flesh.
I absorb the love of God.
I sing glory with the angels.
I offer my gifts with the Magi.
I have come from lands afar.
I receive the living Lord.
I hold him in my hands.
I go on my way rejoicing,
Glorifying and praising God.


(David Adam: Tides and Seasons – Prayers in the Celtic Tradition)