Gudstjenester i påsken

27.03.18

Her finner du en oversikt over alle gudstjenestene i Bergen domkirke, Johanneskirken, Mariakirken, Nykirken i påsken. 

Påsken er selve bjelken i vår kristene tro og markerer det aller viktigste i Jesu liv og gjerning - de dramatiske dagene i Jerusalem. Langfredags lidelseshistorie der Jesus dør på korset. Mens påskedag er den store gledesdagen! Med Jesu død og oppstandelse gir han oss håpet om det evige liv.


Velkommen til våre kirker i Bergen sentrum i påsken!

25. mars, palmesøndag
• Domkirken 11.00
Gudstjeneste ved Leif T. Michelsen
• Johanneskirken 11.00
Gudstjeneste ved Anna B. Hovda
• Nykirken 11.00
Gudstjeneste ved Øyvind Rise
• Mariakirken 18.00
Gudstjeneste ved Leif T. Michelsen

29. mars, skjærtorsdag
• Domkirken 11.00
Gudstjeneste ved Leif T. Michelsen
• Johanneskirken 19.00
Gudstjeneste ved Anna B. Hovda

30. Mars, langfredag
• Domkirken 11.00
Gudstjeneste ved Jan O. Myrseth
• Johanneskirken 11.00
Gudstjeneste ved Anna B. Hovda
• Nykirken 12.00 - 17.00
Korsvandring ved Øyvind Rise. 
• Mariakirken 18.00
Gudstjeneste ved Hildegunn Isaksen

31. mars, påskenatt
• Domkirken 23.00
Gudstjeneste ved Jan O. Myrseth

1. april, 1. påskedag
• Domkirken 11.00
Gudstjeneste ved Jan O. Myrseth
• Johanneskirken 11.00
Gudstjeneste ved Anna B. Hovda
• Mariakirken 11.00
Gudstjeneste ved H. Isaksen

2. april, 2. påskedag
• Domkirken 11.00
Gudstjeneste ved Jan O. Myrseth og Leif Tore Michelsen