Jan Otto Myrseth ny biskop i Tunsberg

07.06.18

På Kirkerådets møte i Tønsberg 6. juni ble domprosten i Bergen, Jan Otto Myrseth, tilsatt som ny biskop i Tunsberg bispedømme. Han overtar etter Per Arne Dahl som har sin avskjedsgudstjeneste i Tønsberg domkirke søndag 17. juni.

- Vi gratulerer Jan Otto Myrseth som ny biskop og vi gratulerer Tunsberg bispedømme og Den norske kirke med ny biskop. Han har et bredt votum i ryggen og er sterkt ønsket som biskop, sier leder i Kirkerådet, Kristin Gunleiksrud Raaum.
- Jeg er ydmyk og takknemlig for den tilliten som er vist meg, og gleder meg til å ta fatt som biskop i Tunsberg, sier Jan Otto Myrseth.

Jan Otto Myrseth som nå er domprost i Bergen, har vært prost i Ringerike, sykehusprest på Ringerike og sokneprest i Norderhov. Han har også arbeidet som lærer i homiletikk ved Menighetsfakultetet og som timelærer i det nye testamentet ved Bibelskolen i Oslo.

Les mer her

 

Tunsbergs nye biskop møter pressen torsdag 7. juni
Tid: Torsdag 7. juni kl. 11.30.
Sted: Tønsberg domkirke (Storgaten 53, Tønsberg).
Følg pressekonferansen på våre Den norske kirke sine Facebook-sider (7. juni kl. 11.30)