Velkommen til nytt barnehageår i de Åpne barnehagene

16.08.18

Denne uken starter det nye barnehageåret i våre to åpne barnehager; Mariakirken og Nykirken åpen barnehage. 

Hjertelig velkommen til både nye og gamle barn og foreldre!

Åpen Barnehage er et tilbud til barn og foreldre/foresatte sammen. Her kan småbarnsfamilier treffes, få veiledning og hjelp av oss som jobber i barnehagen, samt ta del i et fint fellesskap.
Åpne barnehager er et gratis tilbud til barn mellom 0 og 6 år.

De to barnehagene følger i hovedsak skoleruten, men holder åpent i høst- og vinterferien.


Åpningstider:
• NYKIRKEN ÅPEN BARNEHAGE:
mandag og tirsdag 09 - 14.30,
onsdag 09 - 17.30.
Fredrikbergsgate 4

• MARIAKIRKEN ÅPEN
BARNEHAGE:
torsdag 09 - 18.30. Middag og
barneklubb. Fredag 09 - 15.30.
Absalon Beyers gate 1.


Les gjerne mer om åpningstider og program på barnehagene sine egne facebooksider: 

Mariakirken åpen barnehage

Nykirken åpen barnehage