Fra domprost til biskop

13.09.18

Søndag 9. september holdt domprost Jan Otto Myrseth sin siste gudstjeneste i Bergen domkirke menighet. Under en høytidelig gudstjeneste ble den folkekjære domprosten takket av etter åtte år i Bergen.

Nå går ferden videre østover, og søndag 23. september tiltrer Myrseth som biskop i Tunsberg bispedømme under vigslingsgudstjenesten den 23. september.

Etter avskjedsgudstjenesten samlet rundt 150 mennesker seg på Gimle for en felles kirkekaffe og avskjedsfest. Her holdt blant annet biskop i Bjørgvin, Halvor Nordhaug, en rørende og flott tale til Jan Otto. Han avsluttet talen med å fremheve hans unike evne som liturg:

- Din vakre stemme får alle oss andre til å fremstå som amatører, og til å forstå at vi fremdeles er på jorden og ikke i himmelriket, sa biskopen.
Det ble delt ut mange rause og varme ord både til Jan Otto og hans kone Merete under avskjedfesten, og det er ingen tvil om at de to etterlater seg mange gode minner og et stort savn for menigheten, prostiet og Bjørgvin bispedømme.

 

Her kan du se video med Jan Ottos personlige avskjedshilsen til menigheten. 

 

____________________________________________________________

Takk for meg! En personlig avskjedshilsen fra Jan Otto Myrseth!

Ei spennande fase i livet er snart over for meg og kona mi, Merete. Åtte år i Vestlandshovudstaden med spennande oppgåver, gjevande møte med kjende og ukjende, korte og lange fjell- og sykkelturar, flust med kulturopplevingar, friske diskusjonar og masse stoltheit over kva byen og området har å by på.
Ja, dette blir berre ei lita antydning av kva desse åra har romma, og det er med stor takksemd vi pakkar koffertar og øskjer og set kursen austover. I midten av september tek eg til på nye, utfordrande oppgåver som biskop i Tunsberg. Det blir lite fergetrafikk, men relativt lange avstandar der også, sidan bispedømmet strekkjer seg frå Larvik i sør til Geilo i nord. I praksis vil det seie at eg vil bli feriebiskop for mange bergensarar, dei som har hytte på Hardangervidda aust. Vi vil sakne frimodet og frodigheita til vestlendingen, men gler oss over at vegen blir kortare til vår næraste familie, både born og søsken og svigerforeldre. Og vi landar endå nærare sjøen enn der vi bur i dag, med ny adresse på Nøtterøy, like ved Oslofjorden.
Takk for alt vi på ulikt vis har fått dele med kvar enkelt av dykk i desse åtte åra!
Gud velsigne dykk alle!
Og velkomne på besøk til Tønsberg!

Beste helsing
Jan Otto Myrseth

 

 

_________________________________________________________________

Jan Otto Myrseth (født 1957 i Sykkylven på Sunnmøre) er en norsk prost og biskop-electus til Tunsberg bispedømme. Han ble i statsråd fredag 5. februar 2010 utnevnt til domprost i Bergen. Den 6. juni 2018 ble han utnevnt til ny biskop i Tunsberg av Kirkerådet. Han blir vigslet til bispeembetet 23. september 2018.
Myrseth tok teologisk embetseksamen i 1988 og ble ordinert sommeren 1989. Etter å ha vært vikarprest i Tunsberg bispedømme fra 1989, ble han 1991 utnevnt til sogneprest i Norderhov prestegjeld. Den 17. desember 2004 ble han utnevnt til ny prost i Ringerike prosti, der han overtok etter Per Tore Meberg som sluttet sommeren 2003. Han ble innsatt i embetet søndag 24. april 2005. Myrseth har også hatt tjeneste som sykehusprest og som lærervikar ved Menighetsfakultetets praktisk-teologiske seminar.