Trofast tjener i tårnet

14.09.18

Søndag 16. september takker Asbjørn Myksvoll av som organist og klokkenist i Johanneskirken etter 38 år. Bli med og feire lang og tro tjeneste under avskjedsgudstjenesten i Johanneskirken søndag 16. september kl. 11.

Klokken er ti minutter på tolv. Asbjørn Myksvoll (67) står øverst i tårnet i Johanneskirken og viser frem utsmykningen og inskripsjonene på de enorme klokkene i kirkens klokkespill. Høyt over bakken henger de; 48 klokker i ulike størrelser. 14 tonn bronse.
Asbjørn Myksvoll er organist og klokkenist i Johanneskirken. I september går han av med pensjon, og har da vært organist i signaturkirken på høyden i 38 år. I løpet av disse årene har han gjennomført flere store prosjekter som byens innbyggere kan nyte godt av. Det ene prosjektet var da Johanneskirken fikk sitt klokkespill i 2014.
- Det var et vanskelig prosjekt å få
gjennomført. Visjonen var klar fra
starten, men det tok 12 år å finansiere og realisere prosjektet, forteller Asbjørn.
Flere ganger underveis holdt han på å gi prosjektet opp. Men med god hjelp fra viktige støttespillere, blant annet tidligere kirkeverge Kjell Bertel Nyland – fikk han til slutt finansieringen på plass. Underveis i prosessen utdannet Asbjørn seg til klokkenist i Danmark, og er nå en av 7 klokkenister i Norge. Han bestemte seg for at når klokkene en gang kom opp skulle han lære seg å spille på dem:
- Det er helt annerledes å spille på klokkespill enn på orgel. 48 klokker betjenes fra et stokk-klaviatur der det spilles med hender og føtter, og man må slippe opp på riktig tidspunkt, ellers blir det en død klang, forteller han.

Fra Beatles til Bach
Hver klokke er stemt i ulik tone, og klokken 12, 15 og 18 hver eneste dag er klokkene programmert til å spille for byens innbyggere.
- Klokkene spiller enten sanger som er programmerte og som skifter med årstiden, eller jeg kan selv spille på det. Da sitter jeg oppe i tårnet og spiller, forteller han. Han spiller konserter jevnlig gjennom året og spiller alle typer musikk fra Beatles til Bach. Klangen kan høres over store deler av byen dersom været og vindretningen er riktig.
- Selve øvingen gjør jeg på et kopi-instrument oppe på galleriet i kirken. Jeg kan jo ikke øve slik at hele byen hører det, ler Asbjørn.
Klokken går fort mot tolv, og vi må komme oss ned fra tårnet før klokkene ringer. Da er det farlig å oppholde seg i der. Asbjørn lukker luken til tårnet og vi småløper ned de mange trappetrinnene og er akkurat i forsvarlig avstand til klokkene når de begynner å klinge.

Øving
Noen minutter senere sitter han på orgelkrakken og spiller under middagsbønnen. På denne krakken har han sittet og øvd eller fremført orgelmusikk stort sett hver dag de fire siste tiårene.
- Øving er en viktig del av livet til en organist, forteller Asbjørn og sier at han vanligvis øver flere timer daglig.
Selve orgelet er fra 1894 da kirken var bygget. Tonen i orgelet er rund, med det Asbjørn kaller romantisk klang fra 1800-tallet, og er godt egnet til gudstjenestespill. Nå fremstår orgelet fra Schlag und Söhne som et av landets beste og fineste orgel. Men det har ikke alltid vært slik:
- Orgelet var ombygget og i veldig dårlig stand da jeg begynte å jobbe i kirken, men jeg så potensialet i det. I 9 år samlet vi inn penger for å få det tilbake i original stand, forteller Asbjørn om oppussingsprosjektet. I 1999 ble det restaurerte orgelet innviet.
- Det var en stor begivenhet. Vi har bare fått positive tilbakemeldinger på orgelet, og mange synes det er en helt spesiell opplevelse å høre på det, men også spille på det, forteller han og refererer blant annet til Bergen orgelsommer.

Orgelfestival
Hver sommer arrangerer Kirkemusikk i Bergen og Bergen domkirke menighet Bergen Internasjonale Orgelfestival. Her kommer glitrende organister fra inn- og utland og spiller konserter i menighetens kirker gjennom en konsertserie i juli og august. Asbjørn har vært med på å utvikle dette prosjektet over tid:
- I Johanneskirken kalte vi dette Internasjonale orgelaftener, og sommerkonsertene ble arrangert fra helt tilbake til 60-tallet. Mariakirken og Domkirken begynte med konserter noen år senere, forteller Asbjørn. Det er først de siste årene kirkene har gått sammen i et fellesprosjekt. Nå er Bergen Orgelsommer blitt til en konsertserie som blir lagt merke til ute i Europa, og kjente organister kommer fra hele verden for å spille under festivalen.

Siste orgeltoner
Når det nå nærmer seg tiden for å slutte er Asbjørn opptatt av at det han har bygget opp i Johanneskirken skal bli videreført:
- Det er viktig å føre den kirkemusikalske arven videre, og ikke tulle med den. Både orgelet og klokkespillet er unike instrumenter som gir mye glede til byens innbyggere, og jeg håper at begge instrumentene blir brukt på en god måte også i fremtiden, forteller han.
Asbjørn har gledet seg til å gå på jobb hver eneste dag, og at han har likt seg godt i det fantastiske signalbygget og med instrumentene han har jobbet med. Men ikke minst trekker han frem at han kommer til å savne alle de fine menneskemøtene han har hatt i jobben, både gode kolleger, menigheten og andre besøkende:
- Det er mange ulike mennesker som kommer til Johanneskirken. Både turister, studenter, brudepar og andre som vil bruke kirken. Når de får høre lyden fra det mektige instrumentet blir folk ofte rørt av musikken, forteller han. Han trekker også frem møter med brudepar:
- Det er viktig for kirken å vise omsorg og entusiasme for mennesker både i sårbare situasjoner og gledesstunder. Noe av det fineste jeg vet er samtaler med glødende brudepar, og å kunne gi noe positivt musikalsk til de som gifter seg. Og motsatt; når noen har mistet noen, at de er takknemlig for det man kan gi dem av trøst gjennom musikken, sier han.

Siste toner
- Det har ikke vært enkelt å slutte, men etter en lang prosess er jeg nå klar for det, selv om jeg går av med en blanding av vemod og skrekkblandet fryd, forteller Asbjørn. Nå ser han frem til å begynne å gjøre mer av andre ting, og ikke minst få fri flere helger på rad.
- Jeg har spilt hver eneste jul i 42 år, og bare hatt fri to påsker på samme tid, forteller han.

Om kort tid vil en arvtaker være på plass på orgelkrakken i Johanneskirken, og Asbjørn kommer med en hilsen:
- Jeg vil gjerne takke for mange gode år i menigheten og ønske den nye
organisten lykke til!

 

__________________________

Her kan du se video laget av NRK fra når klokkene i Johanneskirken ble laget.