Høsttakkefest & Mukulamesse

28.09.18

Velkommen familiegudstjeneste i Bergen domkirke søndag 30. september kl. 11.00. Gudstjenesten er inspirert av elementer fra den finske Mukulamessen.

Det finske ordet Mukula betyr «liten løk», men er også et uttrykk for små barn. Ordet viser til noe som spirer og gror, som barnetroen, dersom den blir vannet og får næring.
Da passer det godt at både DomkirkeSpirene, Bergen Domkirkes jentekor og Domkirken barnehage er med under gudstjenesten. Det blir ulike stasjoner rundt omkring i kirken og god musikk, sang og drama. Alle fireåringer er spesielt velkommen til å få fireårsbok under messen.
Etter gudstjenesten blir det kirkekaffe til alle som ønsker å bli igjen for hyggelig samvær.


Gudstjenester i de andre kirkene våre:


I MARIAKIRKEN blir det kveldsmesse klokken 18.00.


I JOHANNESKIRKEN er det hovedgudstjeneste klokken 11.00. Etter messen er alle velkommen til kirkekaffe i kaférommet i kirken.


I ST.JACOB er det Jakobsmesse i Jakobssalen klokken 20.00.