Fornyet vennskapsavtale Bergen-Turku/Åbo

03.09.18

Bergen og Turku/Åbo har vært vennskapsbyer innenfor det nordiske samarbeidet i mange år. I 2013 ble den første vennskapsavtalen mellom menigheter i Bergen og Turku etablert. Bergen Domkirke Menighet har vært med fra starten, sammen med Søreide menighet.

I løpet av disse årene har ansatte, folkevalgte og frivillige medarbeidere etablert god kontakt over landegrensene. Det har vært mange besøk begge veier. Domkoret har vært i Turku, vi har hatt ungdommer på besøk derfra. Flere av stabene i de ulike kirkene har besøkt hverandre.

Vi har definert en del områder hvor vi har spesiell glede og nytte av å lære av hverandres arbeid: Kultur, undervisning, diakoni og frivillighet . Og vi har oppdaget at selv om vi har mye felles, så er der også ganske store forskjeller i hvordan vi driver vårt arbeid.

Ved gudstjenesten i Turku Domkirke (Finlands nasjonalhelligdom) 26. august ble vennskapsavtalen fornyet. Fra norsk side er det nå Bergen Domkirke Menighet, Søreide menighet og Slettebakken menighet som er med. På finsk side er det 5 menigheter som deltar: Domkirken, St. Mikael, Maria, Piikkiö og Åbo Svenska Församling.

 

AV: HANS JØRGEN MORVIK