Presentasjon av årets konfirmanter

04.09.18

Søndag 9. september kl. 11 kan du blir med å ta varmt imot årets flotte konfirmantkull i Bergen domkirke menighet.

Det blir felles gudstjeneste med presentasjon av alle konfirmanter i menigheten; konfirmanter fra Bergen domkirke, Mariakirken, Johanneskirken og Nykirken. 


Solosang ved: Caroline Olava Halvorsen og Sanne Lassen.
Forsangere fra Bergen Domkor.